• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Văn hoá 21/01/2019 23:05

(Tổ Quốc) - "Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình" là chủ đề thực hiện công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Phú Yên)

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình năm 2019, mới đây UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm. Trong đó, UBND tỉnh đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình, chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp; ưu tiên đối tượng là nam giới.

Tổ chức chiến dịch truyền thông bằng nhiều hình thức nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao gắn với công tác gia đình. Biểu dương các gia đình, tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tham gia tập huấn và tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình, bình đẳng giới trong gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp trong tỉnh. Duy trì nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng, chống bạo lực gia định.

Ngoài ra, tập trung nâng cao hiệu qua công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình, các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình…

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, là thành lũy chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lan Phạm

NỔI BẬT TRANG CHỦ