• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xây dựng Quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, kiểm soát tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Văn hoá 08/08/2023 08:49

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 7/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã chủ trì cuộc họp về Xây dựng Quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, kiểm soát tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Điện ảnh, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm…

Xây dựng Quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, kiểm soát tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - Ảnh 1.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, sau khi Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật được ban hành, việc xây dựng Quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, kiểm soát tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (sau đây gọi tắt là Quy trình) là việc làm cần thiết, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.

Theo Thứ trưởng, đây là hoạt động có ảnh hưởng lớn đến xã hội, vì vậy, cần cơ sở pháp lý rõ ràng, căn cứ trên những vấn đề được pháp luật cho phép song cũng đảm bảo tính hiệu quả, thực tế, có sức răn đe. Vì vậy, lãnh đạo Bộ mong muốn nghe những ý kiến góp ý cho việc xây dựng Quy trình, những cản trở trong triển khai Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật để việc xây dựng Quy trình khoa học, bài bản, phù hợp thực tiễn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã trình bày báo cáo về Xây dựng Quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, kiểm soát tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và Dự thảo Quyết định Ban hành Quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, kiểm soát tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Báo cáo nêu rõ sự cần thiết của xây dựng Dự thảo căn cứ trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn.

Quá trình xây dựng Dự thảo Quy trình, sau cuộc họp giữa Bộ VHTTDL và Bộ TT&TT do Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chủ trì ngày 13/10/2022, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, trên cơ sở đề xuất quy trình của Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, dự thảo tiêu chí của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Pháp chế đã tổng hợp dự thảo Quy trình.

Ngày 28/10/2022, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã họp nghe các đơn vị báo cáo dự thảo Quy trình, chỉ đạo tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện tiêu chí đánh giá mức độ tác động tiêu cực trên cơ sở Quy tắc ứng xử.

Xây dựng Quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, kiểm soát tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc họp

Ngày 8/12/2022, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp với đại diện Ban Tuyên giáo, Bộ Công an, Bộ TT&TT và các đơn vị thuộc Bộ. Các ý kiến tại cuộc họp thống nhất sự cần thiết phải phối hợp giữa các ban, bộ để tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật trên không gian mạng, trong thời gian tiếp tục hoàn thiện pháp luật chuyên ngành về quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật trên không gian mạng, cần thiết phải có Quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, kiểm soát tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ngày 22/02/2023 Vụ Pháp chế nhận được Công văn số 12-CV/VHVN của Vụ Văn hóa – Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương về góp ý quy trình thí điểm và ý kiến thống nhất của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Thực hiện chỉ đạo Bộ trưởng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Vụ Pháp chế đã tham mưu lãnh đạo Bộ ký Công văn số 1125/BVHTTDL-PC ngày 28/3/2023 về góp ý dự thảo "Quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, hạn chế tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật" (Quy trình thí điểm phối hợp) đến 08 cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

Ngày 14/6/2023 Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 5652- CV/BTGTW về góp ý dự thảo Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý các nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ (Dự thảo Quy định). Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Vụ Pháp chế đã có Công văn số 13/PC ngày 19/6/2023 kèm theo các dự thảo gửi đến 10 tổ chức, đơn vị thuộc Bộ đề nghị phối hợp góp ý dự thảo quy định và đồng thời góp ý dự thảo thảo "Quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, hạn chế tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật" (Dự thảo quy trình).

Tiếp theo Phiếu trình giải quyết công việc ngày 11/7/2023, thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Vụ Pháp chế đã trao đổi với lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông về lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy trình thí điểm phối hợp, ngày 21/7/2023 Vụ Pháp chế đã nhận được góp ý của lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cơ bản các ý kiến xác đáng, Vụ đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quy trình thí điểm phối hợp.

Dự thảo Quy trình gồm 4 nội dung: Mục đích; Phạm vi, đối tượng áp dụng; Quy trình phối hợp; Tổ chức thực hiện.

Tại cuộc họp, đại diện các Cục, Vụ đã đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Quy trình.

Xây dựng Quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, kiểm soát tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - Ảnh 3.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sau khi lắng nghe những ý kiến góp ý, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao sự tích cực của Vụ Pháp chế trong việc xây dựng dự thảo Quy trình.

Thứ trưởng cho rằng, việc xây dựng Quy trình phối hợp dựa trên nền tảng Quy tắc ứng xử.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Bộ VHTTDL đưa ra khuyến cáo, đề xuất về Quy trình thí điểm phối hợp phát hiện, kiểm soát tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Các đài truyền hình, cơ quan quản lý có thể dựa trên quy trình riêng để xử lý hoặc theo khuyến cáo của Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng cũng gợi mở về Quy trình tiếp nhận và xử lý nội bộ của Bộ, cách tiếp nhận thông tin. "Ngoài các nguồn chính thống, cần phải chọn lọc, tiếp nhận thông tin từ các nguồn khác, có thể từ quần chúng, từ mạng xã hội… để đảm bảo việc phát hiện, kiểm soát tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội từ các trường hợp không tuân thủ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đảm bảo tính răn đe, góp phần gìn giữ chuẩn mực hành vi ứng xử đạo đức; khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị tốt đẹp theo tinh thần "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu", lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"- Thứ trưởng nhận định./.

Tin: Hồng Hà - ảnh: Việt Hùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ