• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng 7 ngoại ngữ

Thời sự 19/05/2023 22:01

(Tổ Quốc) - Chiều 19/5/2023 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố, giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản bằng 7 ngoại ngữ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại dự và chủ trì buổi Lễ. Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương; cơ quan đại diện ngoại giao một số quốc gia tại Việt Nam, các chuyên gia, dịch giả, nhà khoa học tham gia biên dịch, hiệu đính Bộ sách.

Xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng 7 ngoại ngữ  - Ảnh 1.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (phiên bản tiếng Việt) ra mắt bạn đọc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), là một trong những ấn phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến nay, số lượng in ấn và phát hành của phiên bản này đã lên tới gần 30.000 bản. Cuốn sách lựa chọn 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập trung vào các nội dung trọng tâm: (1) Từng bước hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; (2) Nhất quán chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, theo tinh thần "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt"; (3) Đề cao phẩm giá, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất; (4) Khẳng định trường phái đối ngoại, ngoại giao đặc sắc "cây tre Việt Nam", gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển; và (5) Nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Nội dung cuốn sách trở thành định hướng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng 7 ngoại ngữ  - Ảnh 3.

Lễ công bố, giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ

Là tài liệu quý, tổng kết lý luận về đường lối đổi mới, những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi vậy ngay sau khi ra mắt bạn đọc, cuốn sách đã nhận được những đánh giá tích cực và sự quan tâm sâu rộng của dư luận trong và ngoài nước.

Xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng 7 ngoại ngữ  - Ảnh 4.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

Cùng với việc xuất bản hơn 11.000 bản sách giấy bằng 7 thứ tiếng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn của Nhà xuất bản. Với một thao tác quét mã QRcode trên bìa sau cuốn sách, độc giả sẽ truy cập được bản điện tử tương ứng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được xuất bản vào tháng 02/2022, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Từ tổng kết thực tiễn của Việt Nam, Tổng Bí thư đã góp thêm tiếng nói của Việt Nam vào kho tàng lý luận thế giới về Chủ nghĩa xã hội. Điều đó càng khẳng định rằng, sự lựa chọn và kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử dân tộc, của Nhân dân, của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Việt Nam nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, từ khi ra mắt đến nay, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và quan tâm sâu rộng của tầng lớp Nhân dân cả trong và ngoài nước. Cuốn sách là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng của Đảng về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng, sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng ở Việt Nam; có cả sự kế thừa có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để xây dựng bản sắc riêng. Những luận giải khoa học, khách quan cùng những dẫn chứng thực tiễn của Tổng Bí thư về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội được minh chứng bằng thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam đã có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với dư luận trong nước cũng như quốc tế. Đây là một tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng 7 ngoại ngữ  - Ảnh 5.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng sách đại diện ngoại giao một số quốc gia tại Việt Nam

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, hiện nay, nhiều bạn bè quốc tế và các nhà xuất bản nước ngoài có mong muốn, đề xuất được dịch cuốn sách này ra tiếng bản địa. Qua đó có thể thấy được sự quan tâm, mến mộ của bạn bè quốc tế đối với cuốn sách quý này. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có thể phối hợp với các Cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá về mức độ quan tâm của dư luận các nước khác về cuốn sách để qua đó tiếp tục có các đề xuất về việc dịch thêm ra ngoại ngữ khác. Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu về con người, về đất nước Việt Nam, về lý luận chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, góp phần giúp cuốn sách được chia sẻ tới các tầng lớp nhân dân ở các quốc gia trên thế giới. Và đối với Việt Nam, đây cũng là một kênh thông tin đối ngoại hết sức mạnh mẽ và hiệu quả.

Khẳng định việc công bố, giới thiệu cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư bằng 7 ngoại ngữ hôm nay vừa có ý nghĩa chính trị, vừa có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, ông Nguyễn Trọng Nghĩa hy vọng cuốn sách bằng các ngoại ngữ khác nhau sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị quý báu, giúp cho bạn bè quốc tế hiểu thêm, hiểu sâu về chủ trương, đường lối đổi mới và phát triển đất nước của Việt Nam, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Rất mong các vị đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam sẽ là "cánh tay nối dài" giúp cho cuốn sách có thể đến được người dân, các độc giả nước sở tại. Sau buổi ra mắt ngày hôm nay, đề nghị Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện sứ mệnh lan tỏa nội dung cuốn sách./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ