• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Yên Bái xây dựng 25 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Văn hoá 02/10/2023 15:14

(Tổ Quốc) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, Thư viện tỉnh Yên Bái đã xây dựng và bàn giao 25 tủ sách cộng đồng tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng tủ sách cộng đồng là một trong những nhiệm vụ thuộc Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" (Dự án 6) giai đoạn I của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Dự án được triển khai nhằm mục tiêu khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người.

Yên Bái xây dựng 25 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Thư viện Yên Bái bàn giao tủ sách tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương, với sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái, Thư viện Yên Bái đã tiến hành lựa chọn các loại sách phù hợp, xây dựng tủ sách phong phú nhiều thể loại, tập trung vào các nội dung: Thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hoá, thể thao, gia đình, du lịch, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; giới thiệu nét đẹp văn hoá, đặc sắc của gia đình, thôn bản, làng, xã trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi; giới thiệu các phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc anh em.

Yên Bái xây dựng 25 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Cán bộ thư viện Yên Bái giới thiệu một số đầu sách với cán bộ xã Chế Cu Nha.

Thực hiện triển khai dự án 06 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Thư viện Yên Bái đã triển khai kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu của địa phương. Dự án đã được hoàn thành trong tháng 9/2023. Theo đó, Thư viện tỉnh Yên Bái đã triển khai hỗ trợ xây dựng 25 tủ sách cộng đồng cho 25 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc bốn huyện: Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải.

Xây dựng "Tủ sách cộng đồng" cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Việc xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 25 xã khó khăn sẽ tạo điều kiện cho bà con nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số của các xã được tiếp cận với nguồn thông tin, tri thức hiện đại để áp dụng vào cuộc sống. Xây dựng các tủ sách cộng đồng còn góp phần phát triển văn hóa đọc trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kinh tế, xã hội.

Yên Bái xây dựng 25 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Cán bộ thư viện Yên Bái trưng bày tủ sách.

Yên Bái xây dựng 25 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 4.

Mỗi tủ sách đều được trang bị bảng quy định về mượn, đọc sách tại tủ sách cộng đồng.

Yên Bái xây dựng 25 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Xuân Thủy PGĐ thư viện tỉnh Yên Bái hướng dẫn cán bộ văn hóa xã La Pán Tần quản lý tủ sách.

Ông Sùng Thành Công chủ tịch xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải chia sẻ: "Tôi rất vui khi xã là một trong những địa phương được thụ hưởng chương trình này. Xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, điều kiện còn rất nhiều khó khăn. Tủ sách sẽ giúp chúng tôi xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ và bà con trong xã, từ đó nâng cao nhận thức của bà con về pháp luật, hôn nhân gia đình, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Để khai thác sử dụng hiệu quả tủ sách chúng tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cán bộ văn hóa xã hội quản lý. Trong quá trình sử dụng chúng tôi sẽ giới thiệu tuyên truyền người dân được tiếp cận sách, hướng dẫn mọi người đọc trực tiếp tại ủy ban hoặc mượn về nhà".

Việc xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Yên Bái không chỉ tạo điều kiện cho bà con nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số của Yên Bái được tiếp cận với nguồn thông tin, tri thức hiện đại nâng cao đời sống văn hóa tinh thần mà còn góp phần nâng cao ý thức về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng./.

Vy Liên

NỔI BẬT TRANG CHỦ