• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Giang tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa

Văn hoá 18/07/2019 15:03

(Tổ Quốc) - Sở VHTTDL Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 831/SVHTTDL-QLDSVH ngày 17/7 về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

bac giang

Ảnh minh họa/vietnamplus.vn

Theo đó, Sở VHTTDL Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa, trong đó có các di tích; mở cuộc vận động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về di sản văn hóa đến các tổ chức đoàn thể xã hội, các hội và mọi người dân ở địa phương.

Quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc quản lý, bảo vệ di tích trên địa bàn và cơ chế phối hợp quản lý giữa UBND cấp xã với Ban quản lý di tích cơ sở hoặc người được giao trông coi di tích. Tăng cường tuần tra, canh gác kết hợp lắp đặt thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích; ưu tiên đầu tư hệ thống phòng cháy, hệ thống cứu hỏa đủ tiêu chuẩn tại di tích.

Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; thường xuyên phối hợp và tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích, quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích. Phát huy vai trò giám sát cộng đồng để kịp thời phát hiện điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả những di tích chưa được xếp hạng.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định./.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ