• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình

(Tổ Quốc) - Ngày 16/10, Đoàn Kiểm tra số 1151 của Bộ Chính trị do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã thông báo dự thảo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI,I gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Xem thêm