• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Hai doanh nghiệp "có yếu tố nước ngoài" thuê, sở hữu 21 lô đất ven biển Đà Nẵng

Hai doanh nghiệp "có yếu tố nước ngoài" thuê, sở hữu 21 lô đất ven biển Đà Nẵng

(Tổ Quốc) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, qua rà soát có 2 doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài (các cá nhân là người nước ngoài tham gia góp vốn theo hình thức sở hữu cổ phiếu, cổ phần trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp) được cho thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân trong nước tại 21 Giấy chứng nhận.

Xem thêm