• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Xem thêm