• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ có trách nhiệm kiểm tra, kết luận sức khỏe nhân sự quy hoạch Ban chấp hành TƯ

Thời sự 14/02/2020 13:53

(Tổ Quốc) - Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ được giao 9 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng trong việc tổ chức thực hiện công tác tư vấn, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng bệnh và nâng cao sức khoẻ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản.

Trường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ.

Thông tin trên VietnamNet, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ TƯ là cơ quan có chức năng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cán bộ theo phân cấp.

Đồng thời, là cơ quan chủ trì điều phối hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ cấp cao theo quy định của Ban Bí thư.

Ban được giao 9 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng trong việc tổ chức thực hiện công tác tư vấn, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng bệnh và nâng cao sức khoẻ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản.

Đồng thời lập và quản lý hồ sơ sức khoẻ, theo dõi, kiểm tra sức khoẻ định kỳ, phát hiện bệnh sớm; kiểm tra sức khoẻ cán bộ quy hoạch cấp chiến lược; tổ chức khám, điều trị bệnh, nhất là điều trị tích cực bệnh lý; phục hồi chức năng, điều dưỡng kết hợp với điều trị bệnh lý và thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

9 nhiệm vụ quan trọng của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ  - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ TƯ.

Ban cũng là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện khám, kiểm tra sức khoẻ, kết luận, phân loại sức khoẻ định kỳ; trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và nhân sự quy hoạch BCH TƯ.

Ngoài ra, Ban còn là đầu mối thống nhất quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, thông tin sức khoẻ, hồ sơ sức khoẻ của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thực hiện việc khám và điều trị bệnh ở các cơ sở khám, chữa bệnh trong nước và ngoài nước.

Về Tổ chức bộ máy, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ TƯ có Trưởng ban và 3 phó trưởng ban. Trong đó 1 phó trưởng ban chuyên trách là bác sĩ giúp Trưởng ban trực tiếp điều hành công việc hằng ngày của Ban; 1 phó trưởng ban kiêm nhiệm là Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ phụ trách chính sách cán bộ; 1 phó trưởng ban kiêm nhiệm là lãnh đạo Bộ Y tế…

Quyết định số 215-QĐ/TƯ thay thế Quyết định số 242-QĐ/TƯ ngày 15-4-2014 của Ban Bí thư khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.

P.V (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ