• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ban Chỉ đạo cải cách Hành chính của Chính phủ triển khai nhiệm vụ

Văn hoá 04/05/2018 10:34

(Tổ Quốc) -Sáng 3/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã chủ trì buổi làm việc về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách Hành chính của Chính phủ.

Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL: Văn phòng Bộ; Thanh tra; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ  Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Bình – Chánh văn phòng Bộ đã báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính – PAR INDEX 2017. Theo đó, về chỉ số tổng hợp -  PAR INDEX 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ  thì Bộ VHTTDL đứng thứ 13/19. Bộ VHTTDL thuộc nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 7 bộ và cơ quan ngang bộ: Bộ VHTTDL, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng…

Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại buổi làm việc

Còn nhóm thứ nhất đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80% bao gồm 12 bộ, cơ quan ngang bộ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông…

Theo đánh giá chung, trong năm 2017 CCHC tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đánh ghi nhận. Các bộ, ngành đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính, với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 đã được Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, trên cơ sở quá trình tham mưu của các Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo kịp thời đối với các lĩnh vực liên quan đến công tác CCHC như: Chỉ đạo xử lý về các thông tin vi phạm tiêu cực, tham nhũng; bổ nhiệm cán bộ do cơ quan báo chí đăng tải…

Việc xác định Chỉ số CCHC năm 2017 tiếp tục cho thấy phần nào phản ánh những kết quả đạt được của các bộ tại từng lĩnh vực của Chỉ số CCHC.

Tại buổi làm việc, nội dung triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ đã được lãnh đạo Bộ VHTTDL phân công cho các đơn vị thực hiện với 50 nhiệm vụ bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; Xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện; Công tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính với các yêu cầu: Bám sát kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đánh giá Chỉ số CCHC có thể coi là thước đo sự hài lòng của nhân dân đối với Bộ VHTTDL, thể hiện hiệu quả điều hành, vị thế qua Chỉ số... Thứ trưởng giao Văn phòng Bộ là cơ quan thường trực CCHC của Bộ VHTTDL, có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2018 của Bộ; Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, kịp thời đề xuất Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết; Tăng cường công tác kiếm tra, theo dõi, đánh  giá về đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng cũng đề nghị Văn phòng Bộ có trách nhiệm rà soát lại các chỉ số trên tinh thần cầu thị , đồng thời phân công cụ thể, chi tiết cho từng đơn vị thực hiện. Các đơn vị thực hiện cân nhắc các chỉ số, chỉ số nào thực hiện được nhưng chưa đạt thì tiếp tục hoàn thiện. Chỉ số nào còn vướng mắc, không thực hiện được thì báo cáo Lãnh đạo Bộ để xem xét và cho ý kiến. Văn phòng Bộ cũng có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp các đơn vị liên quan, giám sát các đơn vị thực hiện, tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ…  để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải mong muốn các đơn vị được giao kế hoạch thực hiện sẽ hoàn thành ở mức cao nhất, phấn đấu trong năm 2018, Chỉ số CCHC của Bộ VHTTDL sẽ có vị trí cao hơn năm trước.

Nhị Xuân

NỔI BẬT TRANG CHỦ