• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Du lịch 12/11/2019 06:33

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các nội dung phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định có liên quan của UBND tỉnh Bình Phước.

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bình Phước

Đối tượng áp dụng Quy chế là các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có chức năng quản lý chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư có liên quan đến các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc phối hợp, công tác phối hợp quản lý nhà nước dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được thực hiện bảo đảm đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất trong công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm đúng nguyên tắc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp trong việc tham mưu UBND tỉnh và Ban chỉ đạo du lịch tỉnh thực hiện Quy chế này.

Ngoài ra, Quy chế còn nêu ra những quy định cụ thể về: quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên du lịch; quản lý, khai thác các khu, điểm du lịch; quản lý hoạt động kinh doanh du lịch; quản lý khách du lịch; quản lý an ninh, trật tự xã hội; quản lý môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý thuế, giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ du lịch; phối hợp quản lý quy hoạch, thiết kế, xây dựng các công trình du lịch trên địa bàn tỉnh; phối hợp trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch khác; phối hợp về quảng bá, xúc tiến du lịch; phối hợp về thông tin, thông kê du lịch; phối hợp về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ