• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Dương 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW đạt nhiều chuyển biến tích cực

Pháp luật 04/09/2020 13:09

(Tổ Quốc) - Những nội dung của Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại

Thời gian qua ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có nhiều cố gắng để phát huy vai trò của mình trong việc tăng cường các biện pháp chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Bằng nhiều giải pháp triển khai thực hiện, sau 10 năm triển khai thực Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội" (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 46-CT/TW), tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực và các kết quả nhất định. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt các đề án, quy hoạch, quy định, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành trên lĩnh vực văn hoá.

Bình Dương 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW đạt nhiều chuyển biến tích cực  - Ảnh 1.

Thành phố Thủ Dầu Một - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Bình Dương

Những nội dung của Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy tốt hiệu quả hoạt động các phong trào và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, hiện đại.

Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức văn hóa – xã hội các xã, phường, thị trấn đã trang bị, cập nhật thêm kỹ năng, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy thêm kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế nâng cao trình độ quản lý nhà nước… Với sự phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa như hiện nay dù các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh ngày càng có ý thức chấp hành pháp luật và các quy định bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, tuy nhiên tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar…luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các tệ nạn. Có thể nói, việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, quản lý văn hóa về công tác thanh tra, kiểm tra đã mang lại những chuyển biến tích cực đối với hoạt động quản lý văn hóa của tỉnh. Qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng nhân dân hiểu biết đầy đủ về pháp luật, thấy rõ tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL.

Việc cấp các loại giấy phép hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các tổ chức, cá nhân như: Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu; xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu và công tác giám định tư pháp lĩnh vực văn hóa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương thẩm định, kiểm soát chặt chẽ cả nội dung và hình thức, đảm bảo đúng quy trình, thời gian và quy định của pháp luật. Đặc biệt đối với hoạt động giám định tư pháp về văn hóa thì việc xác định kết quả của hoạt động giám định tư pháp có vai trò quan trọng trong công tác điều tra, truy tố và xét xử, nên trong thời gian qua công tác giám định văn hóa được các giám định viên thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, chính xác, tuân thủ theo đúng quy định; rút ngắn thời gian giám định để các cơ quan pháp luật xử lý kịp thời đối với các đối tượng vi phạm.

Đồng thời Bình Dương cũng không ngừng củng cố tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về văn hóa từ cấp tỉnh đến cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra văn hóa đối với các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

Kết quả từ năm 2010 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương đã tiếp nhận và cấp phép 386 giấy phép kinh doanh karaoke, 01 giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường, 975 giấy phép biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang, 113 giấy phép công diễn, 8.100 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo và thẩm định nội dung của 454 máy có nội vui chơi giải trí nhập khẩu và 238 thiết bị (game bắn cá); tiếp nhận 34 Quyết định trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra công an các huyện thị xã, thành phố với tổng số lượng đĩa được trưng cầu giám định là 40.148 đĩa CD, DVD ca nhạc sân khấu, đĩa phim, trong đó phát hiện 3.028 đĩa có nội dung khiêu dâm đồi trụy, 36.921 đĩa lậu không có dán tem kiểm soát theo quy định, còn lại là đĩa bị hư không đọc được qua thiết bị.

Nhìn chung, qua 10 năm triển khai quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội" có thể thấy rằng nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị, sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội trong đời sống văn hóa được nâng lên đáng kể; nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành, sản phẩm văn hóa, văn nghệ ngày càng phong phú, đa dạng.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa được tăng cường và duy trì thường xuyên; thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa ngày càng được nâng cao, nhận thức sâu sắc hơn về văn hóa; các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngày càng phong phú, tạo ra nhiều phong trào quần chúng sâu rộng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta... Nâng cao ý thức cảnh giác, năng lực tự nhận biết của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bài trừ, đẩy lùi sự xâm nhập, tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa các nước nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa phong phú của nhân dân.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ