• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Dương: Kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 – 2030

Thể thao 11/02/2020 17:33

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 – 2030.

Bình Dương: Vận động toàn dân tham gia Tháng hoạt động thể dục, thể thao  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Tin tức)

Hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao, Ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3); Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).

Qua đó, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước", góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo đó, các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sẽ được tổ chức trong tháng 3 hàng năm, tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học; huyện, thị xã, thành phố và tỉnh. Đối tượng tham gia là toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đảm bảo đúng quy định và tiến độ. Đưa nội dung tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá xét thi đua, khen thưởng cuối năm của các huyện, thị xã, thành phố.

Bên cạnh đó, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; hàng năm chọn một huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ phát động điểm và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu thành lập Ban tổ chức để tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan huy động tối đa mọi đối tượng đặc biệt các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, người trung cao tuổi…hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn cùng tham gia các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy nêu cao tinh thần tự giác tập luyện và rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên.

Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe. Tuyên truyền bài viết "Thể dục và sức khỏe" của Bác Hồ và sự hình thành, phát triển của ngành Thể dục thể thao. Tuyên truyền, vận động mọi đối tượng nhân dân hưởng ứng tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ