• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Bộ Tài chính “ra tay” cắt giảm hàng nghìn biên chế

Kinh tế 09/07/2018 17:35

(Tổ Quốc) - Đối với công tác quản lý biên chế và tinh gọn đội ngũ công chức, để đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao so với năm 2015, Bộ Tài chính đã cắt giảm 3.491 biên chế (bằng 4,7%).

An ninh thủ đô đưa tin, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ năm 2013 đến cuối năm 2017, đã cắt giảm gần 2.800 đầu mối các đơn vị từ trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương.

Nguồn: Dân trí.

Trong đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước cắt giảm hơn 2.000 đầu mối đơn vị; Tổng cục Thuế cắt giảm 700 đầu mối (cấp tổ, đội thuộc chi cục); Tổng cục Hải quan giảm được 13 đầu mối cấp phòng thuộc vụ thuộc tổng cục, giảm 37 phòng và tương đương thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 10-NQ/CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ, trong  6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm 293 đầu mối, trong đó cấp tổ (đội) giảm 246; cấp chi cục và tương đương giảm 44, cấp phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp của Bộ giảm 3 đầu mối.

Đối với công tác quản lý biên chế và tinh gọn đội ngũ công chức, để đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao so với năm 2015, Bộ Tài chính đã cắt giảm 3.491 biên chế (bằng 4,7%).

Riêng với những công chức dôi dư do sắp xếp bộ máy, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhưng còn hạn chế năng lực, Bộ Tài chính đã chỉ đạo rà soát để tinh giản biên chế khoảng 600 trường hợp (đạt 112% kế hoạch đề ra, tính đến hết năm 2018).

Đối với hệ thống thuế, Bộ sẽ thực hiện sắp xếp lại 327 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành 154 chi cục thuế khu vực. Theo danh sách này sẽ giảm 173 chi cục.

Hà Giang (Tổng hợp)

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ