• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sẽ trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực lao động ngoài nước

Giáo dục 08/10/2019 08:31

(Tổ Quốc) - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH, để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực của Bộ, ngày 01/10, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ký ban hành thông báo số 4214/TB-LĐTBXH về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Dao ngoc dung

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung

Theo đó: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực lao động ngoài nước; phụ trách Vụ Pháp chế, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Trung tâm Lao động ngoài nước.

Các Thứ trưởng: Thứ trưởng Lê Tấn Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Ban quản lý Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam".

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác quản trị văn phòng; Phụ trách Văn phòng Bộ; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ; Chủ tịch hội đồng nâng lương, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của Bộ.

Thứ trưởng Lê Quân giúp Bộ trưởng chỉ đạo lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Phụ trách Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Việc làm, quan hệ lao động và tiền lương; Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; Khối doanh nghiệp của Bộ và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ;

Phụ trách các đơn vị: Cục Việc làm (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Cục Quản lý loa động và tiền lương (bao gồm đơn vị sự nghiệp thuộc Cục); Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Lao động Xã hội; Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Sona); Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco.

Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng. 

Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia.

Về các nội dung phân công công tác khác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1633/QĐ-LĐ-TBXH ngày 16/10/2017 và Quyết định số 446/QĐ-LĐTBXH ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

P.A

NỔI BẬT TRANG CHỦ