• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: 6 tháng đầu năm, Bộ VHTTDL đã đạt những kết quả rõ rệt

Văn hoá 29/07/2019 16:11

(Tổ Quốc) - Chiều 29/7 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ Xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ VHTTDL đã tập trung xây dựng dự án Luật Thư viện; đã trình Chính phủ dự án Luật Thư viện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; lập đề nghị xây dựng dự án Luật Điện ảnh; tham mưu trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định; đang soạn thảo 02 Nghị định của Chính phủ, 07 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng 14 Thông tư; ban hành theo thẩm quyền 01 Thông tư.

Tổ chức theo dõi, đôn đốc, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tính đến ngày 30/6/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 186 nhiệm vụ. Đến nay, đã hoàn thành 114 nhiệm vụ, đang thực hiện 72 nhiệm vụ.

Bo Truong

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Các đơn vị phải quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực, bám sát nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị thuộc Bộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019....

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực di sản văn hóa tiếp tục hoàn thiện. Nhiều di tích tiếp tục được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo gắn với khai thác, phát triển du lịch. Đã ban hành Quyết định xếp hạng 30 di tích quốc gia ; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 15 địa điểm. Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được quan tâm, đẩy mạnh. Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" cho 62 cá nhân và "Nghệ nhân ưu tú" cho 561 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân" cho 04 cá nhân và "Nghệ nhân ưu tú" cho 09 cá nhân. Thêm 17 di sản được đưa vào Danh mục DSVH phi vật thể quốc gia.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được duy trì và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, cổ động nhân dịp các ngày lễ lớn, kỷ niệm của đất nước và chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tạo không khí phấn khởi, sôi nổi thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được tập trung chỉ đạo với các giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động lễ hội trên cả nước. Lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số diễn ra sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng, với nhiều hoạt động phong phú.

Cả nước hiện đã có 54 tỉnh, thành phố ban hành quy hoạch quảng cáo; các địa phương đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường, đảm bảo đúng quy định, kiểm tra chấn chỉnh kịp thời các sai phạm. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2018.

Công tác xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện. Xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Tổ chức thành công Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, tuyến biên giới Việt Nam-Lào; tổ chức các lớp tập huấn, mở các lớp trao truyền văn hóa phi vật thể tại các địa phương.

bt

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ VI; các hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách - Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hoạt động sự nghiệp của thư viện đã có nhiều đổi mới, tích cực chủ động, sáng tạo triển khai các dịch vụ mới, đẩy mạnh hiện đại hóa thư viện từng bước đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân tại địa phương, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Công tác lập đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi); xây dựng Đề án "Quảng bá du lịch thông qua các hoạt động điện ảnh" được tập trung triển khai. Tổ chức các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước. Các doanh nghiệp sản xuất phim tư nhân năng động đầu tư vốn sản xuất phim, tạo ra nhiều tác phẩm phong phú về thể loại, đề tài; mặt bằng chất lượng phim được nâng cao, một số phim tư nhân đạt doanh thu cao (khoảng 200 tỷ đồng). Các đội chiếu phim lưu động của các Trung tâm/Công ty Phát hành phim và Chiếu bóng phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hưởng thụ văn hóa của người dân ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn được thực hiện nghiêm túc; việc thẩm định cấp phép các hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo đúng trình tự, quy định. Tập trung xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và các Đề án: Nâng cao năng lực về lý luận văn học nghệ thuật; Khuyến khích sáng tác và công bố tác phẩm văn học có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật, phản ánh công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước từ năm 1976 đến nay; Xây dựng văn hóa giao thông an toàn qua các tác phẩm văn học. Phối hợp tổ chức thành công các sự kiện liên hoan nghệ thuật quốc gia và quốc tế. Các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương đã xây dựng, thực hiện các chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ tốt các sự kiện chính trị lớn của đất nước và tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

bt3

Toàn cảnh Hội nghị

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm chuyên ngành. Chỉ đạo, tham gia góp ý các ngành, địa phương trong việc xây dựng các công trình tượng đài, công trình mỹ thuật ngoài trời; tổ chức các hoạt động triển lãm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn tại địa phương. Tổ chức thành công các sự kiện triển lãm trong và ngoài nước góp phần quảng bá tinh hoa văn hóa và du lịch Việt Nam.

Công tác bảo vệ bản quyền tác giả và các quyền liên quan tập trung xây dựng, triển khai các Đề án, văn bản quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng xây dựng và ban hành Luật Bản quyền tác giả. Thực hiện Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức xã hội, phát triển công chúng đối với các ngành công nghiệp văn hóa. Việc thụ lý, cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; khiếu nại, giải quyết khiếu nại tố cáo vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định.

Công tác quản lý nhà nước về gia đình được triển khai đúng yêu cầu, tiến độ. Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình; biên soạn, nghiệm thu tài liệu hướng dẫn và triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 12 tỉnh/thành. Tổ chức Hội thảo "Vai trò, trách nhiệm của gia đình trong phòng chống xâm hại trẻ em"; Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình; thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình năm 2019, tập trung vào tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ. Tổ chức Đoàn kiểm tra giám sát liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương. Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình được duy trì và nhân rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng góp phần xây dựng gia đình "tiến bộ, hạnh phúc, bền vững".

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL đã báo cáo những kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời nêu những nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, ngành VHTTDL đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước và đạt được những kết quả rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực mà Bộ quản lý. Bộ trưởng khẳng định, từ lĩnh vực di sản, văn hóa cơ sở, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, nhiếp ảnh triển lãm, bản quyền, đào tạo, thư viện, thể thao, du lịch... đều cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng qua.

Trong 6 tháng cuối năm, với những nhiệm vụ cụ thể được đặt ra theo từng đơn vị, Cục, vụ, Tổng cục... Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu, lãnh đạo các đơn vị phải quán triệt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bất kể trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị phải quyết liệt trong tổ chức thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra./.

Hà An- ảnh Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ