• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cà Mau: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống thư viện công cộng

Văn hoá 14/05/2019 09:54

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Cà Mau: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống thư viện công cộng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: baoanhdatmui.vn

Theo Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai đề án văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của thư viện điện tử và xe ô tô thư viện đa phương tiện, tăng cường phục vụ tuyến cơ sở nhất là địa bàn nông thôn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số; tranh thủ các nguồn kinh phí từ Trung ương, địa phương và phát huy công tác xã hội hóa để từng bước trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong hoạt động của thư viện tỉnh; xem xét việc phân bổ kinh phí hoạt động hàng năm của thư viện tỉnh tương ứng với yêu cầu hoạt động cần thiết và bổ sung danh mục sách mới, đáp ứng nhu cầu người đọc.

Bên cạnh đó rà soát, thực hiện đúng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, người làm công tác thư viện; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng cho cán bộ quản lý, người làm công tác thư viện, nhất là tuyến cơ sở, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh; phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo, hướng dẫn thư viện cấp huyện phát huy hiệu quả hoạt động, bố trí nơi phục vụ người đọc.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, phát huy hiệu quả hoạt động của thư viện trong hệ thống trường học; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1492 ngày 02/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Kế hoạch số 45 ngày 27/4/2018 về triển khai đề án văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của tuyến thư viện cơ sở; sắp xếp, bố trí nhân sự, địa điểm hoạt động của thư viện cấp huyện, phòng đọc cấp xã trong Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

NỔI BẬT TRANG CHỦ