• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cá nhân đăng ký thi Chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm ở đâu?

Giáo dục 02/10/2019 11:40

(Tổ Quốc) - Ngoài những quy định về trình độ chuyên môn, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm, đây là nội dung mới trong Luật Kinh doanh bảo hiểm 2019. Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01/11.

Cụ thể, Thông tư 65/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hôm 16/9/2019 quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đối với các cơ sở đào tạo ở trong nước; quy định việc công nhận đối với chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp.

Theo quy định, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm quy định tại Thông tư này bao gồm: Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm; Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm; Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm; Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Về đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm, có 2 hình thức đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm là đào tạo tại các cơ sở đào tạo và tự học. Nội dung đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm gồm 2 phần kiến thức chung và kiến thức chuyên môn.

Việc tổ chức thi sẽ do Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm quy định. Hình thức thi tập trung. Việc tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được thực hiện hằng tháng. Trước ngày 31/12 hằng năm, Trung tâm thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm của năm kế tiếp trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.

Học viên đăng ký dự thi trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ: https://irt.mof.gov.vn trước ngày thi tối thiểu 10 ngày. Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm đăng ký cho các thí sinh là học viên của cơ sở đào tạo. Các thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp với Trung tâm.

Thí sinh dự thi đạt từ 70% tổng số điểm của bài thi trở lên được coi là thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. Trung tâm ra Quyết định phê duyệt kết quả thi, căn cứ và đó, cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ là học viên của cơ sở đào tạo. Trung tâm cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ là thí sinh tự do.

Việc cấp chứng chỉ được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định phê duyệt kết quả thi có hiệu lực.

tu van bao hiem

Ảnh minh họa: Báo GD&TĐ

Đối với các cá nhân có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do các cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp để được công nhận chứng chỉ tại Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ các quy định: có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm: a) Chứng chỉ do cơ sở đào tạo cấp sau khi cá nhân thi đỗ kỳ thi do cơ quan quản lý bảo hiểm của nước ngoài tổ chức thi hoặc đơn vị do cơ quan nhà nước thành lập để thực hiện tổ chức thi chứng chỉ; hoặc b) Chứng chỉ do các tổ chức đào tạo bảo hiểm quốc tế cấp: Viện Bảo hiểm và Tài chính Úc và New Zealand (ANZIIF), Viện Bảo hiểm Hoàng gia Anh (CII), Viện Đào tạo bảo hiểm Canada (IIC), Viện Quản trị rủi ro Anh (IRM), Viện Quản trị rủi ro Úc (RMIA), Viện Giám định Hoàng gia Anh (CILA), Viện Giám định Hoàng gia Úc (AICLA), Học viện Hàng hải Lloyd; hoặc c) Chứng chỉ do các tổ chức đào tạo thuộc các quốc gia có thỏa thuận thừa nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm lẫn nhau với Việt Nam cấp.

Các nội dung đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm của cơ sở đào tạo ở nước ngoài phải đảm bảo tương ứng với từng loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đề nghị được công nhận tại Việt Nam.

Để được công nhận tại Việt Nam, cá nhân cần gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm về Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) theo quy định.

Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có văn bản công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ