• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo

Văn hoá 28/03/2019 07:14

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Văn bản số 1680/UBND-NC về việc chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn.

Chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng, tốn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong thời gian qua, hoạt động các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cơ bản ổn định, chức sắc, tín đồ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tính cực tham gia hoạt động từ thiện nhận đạo, các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, bảo trợ xã hội và các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhất là trong và sau dịp Tết Nguyên đán, một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức tại các cơ sở Phật giao như: dâng sao giải hạn (cầu an), đốt vàng mã, bán vé tham quan chùa, hầu đồng, kinh doanh dịch vụ trong khuôn viên cơ sở thờ tự… có nhiều biến tướng, không phù hợp với truyền thống Phật giáo, làm suy giảm niềm tin trong tăng ni, phật tử và quần chúng nhân dân, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, vị trí, vai trò của Phật giáo Việt Nam, gây mất an ninh, trật tự, tác động xấu đến phát triển kinh tế, xã hội…

Để thực hiện tốt công tác quản lý và nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương trong thời gian tới, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thế, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện mê tín dị đoan vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vẫn đề phát sinh tiêu cực trong việc tổ chức lễ hội, sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp các sở, ngành có liên quan làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đề nghị chỉ đạo thống nhất trong nội bộ Phật giáo tỉnh, tăng cường vận động, tuyên truyền tăng ni, phật tử thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội, sinh hoạt tôn giáo trong các cơ sở thờ tự Phật giao, hạn chế, tiến tới xóa bỏ các hình thức mê tín dị đoan trong cơ sở thờ tự Phật giáo.

Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan quản lý văn bản, tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương tổ chức các lễ hội, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu các cơ sở Phật giáo không tổ chức các hình thức tín ngưỡng không thuộc truyền thống của Phật giáo và các hoạt động mê tín dị đoan trong cơ sở thờ tự Phật giáo tại địa phương.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan và UBND cấp xã vận động, yêu cầu các cơ sở Phật giáo tại địa phương nghiêm túc thực hiện quy chế văn hóa ở cơ sở, nếp sống văn hóa, văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời động viên, khích lệ, biểu dương các cơ sở Phật giáo thực hiện tốt quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở thờ tự.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ