• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chi hỗ trợ tư vấn điều trị nghiện ma túy tối đa 3 tỷ đồng

Thời sự 06/11/2017 15:50

(Tổ Quốc) - Theo Thông tư mới ban hành của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020,  thì khoản chi hỗ trợ điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy, mức hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 3 tỷ đồng/điểm tư vấn.

Cụ thể, Thông tư số 98/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/9/2017 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020, trong đó có quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với Dự án phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy...

Ảnh minh họa (baodatmui.vn)

Chi hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp chi tổ chức triển khai thí điểm dạy nghề cho người nghiện ma túy; mức chi theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC.

Chi thí điểm các mô hình cai nghiện có hiệu quả trên thế giới; mô hình cai nghiện phục hồi phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng vùng, miền thì khung định mức kinh tế - kỹ thuật các mô hình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chi hỗ trợ sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho các cơ sở cai nghiện ma túy bị xuống cấp; cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện chuyển đổi theo Nghị quyết 98/NQ-CP.

Trường hợp cơ sở cai nghiện bắt buộc chuyển đổi hoàn toàn thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện thì hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị ban đầu mức tối đa là 3 tỷ đồng/cơ sở. Cơ sở cai nghiện bắt buộc chuyển đổi thành cơ sở đa chức năng, mức tối đa 2 tỷ đồng/khu.

Riêng chi hỗ trợ điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy, mức hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 3 tỷ đồng/điểm tư vấn.

Thông tư này cũng quy định mức chi đặc thù của các dự án khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2017.

Việt Anh


NỔI BẬT TRANG CHỦ