• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Chuẩn bị thanh tra việc tái cơ cấu tại Bộ Công Thương

Kinh tế 08/06/2018 16:35

(Tổ Quốc) - Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công Thương.
 

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trần Tuấn Anh . 

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTCP ngày 24/05/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn) thuộc Bộ Công Thương; thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2017; thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế.

Đoàn thanh tra lần này gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Duy Bính, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Cũng tại Quyết định số 480/QĐ-TTCP ngày 30/5/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổ giám sát Đoàn thanh tra tại Bộ Công Thương theo Quyết định số 379/QĐ-TTCP có hai thành viên do ông Hoàng Đức Quỳnh, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Việc thanh tra lần này nhằm kiểm tra, đánh giá quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp tại Bộ Công Thương trong thời gian vừa qua theo như Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Đề án, việc  tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của Ngành trong tình hình mới hội nhập và phát triển sâu rộng.

Vi Phong (T/h)

 

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ