• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đã kiểm tra 224 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh du lịch tại Quảng Bình

Du lịch 17/10/2019 11:13

(Tổ Quốc) - Theo báo cáo công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch của Sở Du lịch Quảng Bình*, trong thời gian qua, Thanh tra Sở đã phối hợp với Thanh tra tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Sở tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

phongnha-benthuyen

Ảnh minh họa/Tổng Cục Du lịch

Kết quả cho biết, đã có 224 tổ chức, cá nhân được kiểm tra, trong đó có 110 cơ sở lưu trú du lịch, 34 công ty lữ hành, 01 khu du lịch, 10 nhà hàng đạt chuẩn, 69 hướng dẫn viên.

Cùng với việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, Sở Du lịch cũng đã hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời cho các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch như: thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh du lịch đầy đủ và đúng thời gian quy định; thực hiện đúng quy định về công tác lưu trữ hồ sơ đoàn khách; chấn chỉnh các hướng dẫn viên du lịch thực hiện đúng quy định của pháp luật khi hành nghề hướng dẫn; chấn chỉnh kịp thời cho một số doanh nghiệp sử dụng hình ảnh ngôi sao gắn tại cơ sở lưu trú du lịch hoặc trên các ấn phẩm, biển quảng cáo, biển hiệu, đồ dùng, trang thiết bị sử dụng tại cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được công nhận hạng cơ sở lưu trú và việc gắn biển hạng cơ sở lưu trú du lịch theo đúng quy định.

Ngoài ra, Sở Du lịch cũng đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Sở và các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành để theo dõi việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

(*) Mốc báo cáo từ 01/01/2017 đến 30/9/2019.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ