• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao cơ sở và phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hoá 07/04/2020 16:48

(Tổ Quốc) - Nhiều kết quả trong việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở; Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Nâng cao nhận thức trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là những thông tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Trà Vinh: Triển khai thực hiện chiến lược "đưa văn hóa về cơ sở" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/ĐCSVN

Trà Vinh: Đẩy mạnh hoạt động văn hóa thể thao cơ sở

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở nói chung và việc xây dựng thiết chế văn hóa nói riêng, trong những năm qua, tỉnh Trà Vinh đã quan tâm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện chiến lược "đưa văn hóa về cơ sở", trong đó lấy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" làm nòng cốt; đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg mgafy 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn.

Kết quả, về xây dựng các thiết chế văn hóa: Hệ thống Thư viện công cộng tỉnh Trà Vinh có 01 thư viện tỉnh, 07 thư viện huyện, 62 thư viện và phòng đọc sách cấp xã, 57 phòng đọc sách trong các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo… Trong những năm qua, tranh thủ nguồn vốn Dự án BMGF-VN về Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện đã đầu tư trang bị cho Thư viện tỉnh 40 bộ máy tính và các điểm Thư viện cơ sở 22 bộ máy tính, bước đầu mang lại những hiệu quả thiết thực.

Về hệ thống Trung tâm Văn hóa Thể thao (Nhà Văn hóa Thể thao): 01 Trung tâm văn hóa cấp tỉnh; 07 trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện; 78 Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã…

Các thiết chế thể thao cũng như thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người dân và cho công nhân lao động.

Đồng Tháp: Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Thực hiện Chỉ thị số 8/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có Công văn số 108/UBND-THVX chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; nêu gương những tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, kịp thời phê phán các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về công tác gia đình. Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở VHTTDL chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2014-2020 và các Đề án, Kế hoạch thuộc lĩnh vực gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tổ chức Họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) hàng năm; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở; Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình trong đó có phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra, tiếp tục duy trì nhân rộng và phát huy hiệu quả của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các mô hình mới, cách làm hay trong công tác gia đình; tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai, bố trí nguồn lực địa phương và huy động xã hội hóa để thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách; kịp thời xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với các vụ việc phức tạp, đề phòng xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Phối hợp với Sở Y tế, Sở VHTTDL kiện toàn, củng cố đội ngũ công tác viên về dân số, gia đình và trẻ em ở cấp xã. Đưa các chỉ tiêu phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn; thực hiện báo cáo kết quả phòng, chống bạo lực gia đình trong nội dung báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội của các địa phương.

Vĩnh Long: Nâng cao nhận thức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Trong thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long triển khai kịp thời và nhận được sự quan tâm, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Kết quả, trong tổ chức việc cưới: Thời gian qua, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn tỉnh có nhiều biến chuyển rõ rệt. Các đám cưới đều được tổ chức trên cơ sở tìm hiểu, tự nguyện của đôi nam nữ, đảm bảo thực hiện đúng Luật Hôn nhân và Gia đình (tỷ lệ 100%). Các gia đình tổ chức lễ cưới trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, hương ước, quy ước địa phương, điều kiện kinh tế - xã hội của gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các thủ tục trong việc cưới được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, việc tổ chức ăn uống hạn chế, không kéo dài nhiều ngày, không lợi dụng đám cưới để trục lợi; không mời thuốc lá, hạn chế rượu bia,...

Về tổ chức việc tang: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, giai đoạn 2018-2019 trên địa bàn tỉnh có 10.886 đám tang cơ bản không còn hủ tục. Nhìn chung, việc tang lễ ở các địa phương đều được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với hương ước, quy ước địa phương và quy định pháp luật. Các gia đình có hữu sự đã thực hiện nghiêm thủ tục khai tử. Đa số các đám tang thực hiện tốt nếp sống văn minh, giảm đáng kể việc hút thuốc lá, mời ăn uống linh đình trong tang lễ và cử nhạc liên tục ảnh hưởng láng giềng; những biểu hiện mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu cũng được hạn chế. Ngoài ra, việc thực hiện việc tang đảm bảo vệ sinh môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các đám tang hạn chế không để người chết quá 48 giờ, các đám tang thực hiện điện táng, hỏa táng ngày càng nhiều; khi tổ chức đưa tang không gây cản trở, ách tắc giao thông và an toàn nơi công cộng, hạn chế rải tiền vàng mã trên đường đưa tang,...

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ