Giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm hại
13:40
(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em; giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị...
TIN MỚI NHẤT