• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Tháp: Việc tổ chức lễ hội trên địa bàn Tỉnh dần đi vào nền nếp

Văn hoá 29/03/2019 10:45

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã có báo cáo về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

Đồng Tháp: Việc tổ chức lễ hội trên địa bàn Tỉnh dần đi vào nền nếp - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: vannghedongthap.vn)

Trong thời gian qua, việc tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã dần đi vào nền nếp. Nghi thức tổ chức lễ, vị trí đặt và quản lý thùng công đức thực hiện đúng quy định. Lễ hội đã phát huy cao giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương, công tác tuyên truyền về giá trị của di tích, ý nghĩa của lễ hội, cuộc đời và thân thế của các anh hùng dân tộc cũng được quan tâm thực hiện xuyên suốt trước, trong lễ hội.

Công tác kiểm tra, quản lý, tổ chức lễ hội được thực hiện thường xuyên, qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực diễn ra lễ hội được đảm bảo, các lễ hội được tổ chức an toàn tiết kiệm đúng qui định về tổ chức lễ hội.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát lễ hội, hướng dẫn các Ban quản lý di tích, Ban tế tự, Ban hội hương về công tác tổ chức lễ hội, gắn với hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng lành mạnh của nhân dân; chú trọng giữ gìn và phát triển các lễ nghi truyền thống; giới thiệu, tôn vinh, quảng bá ngành nghề kinh tế thế mạnh của địa phương trong các lễ hội mới và phát huy tốt vai trò tham gia của cộng đồng./.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ