• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Giang: Hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao đời sống tinh thần của người dân

Văn hoá 08/08/2020 07:34

(Tổ Quốc) - Hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại Hà Giang đã góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao đời sống tinh thần của người dân; Tuyên Quang khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; Ngành VHTTDL Bắc Giang triển khai cấp bách một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Hà Giang: Hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đã góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao đời sống tinh thần của người dân

Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" đến năm 2020.

Sau 06 năm thực hiện, nhiều hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, câu lạc bộ, nhà văn hóa được đông đảo người dân tích cực tham gia. Nhiều thư viện đã đổi mới phương thức hoạt động, phát huy nguồn lực thông tin tư liệu hiện có, mở rộng các dịch vụ mới trong thư viện. Tại các bảo tàng, nội dung trưng bày không ngừng sáng tạo, khẳng định vị thế là địa chỉ văn hóa của công chúng. Các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp ngày càng phát huy hiệu quả tổ chức các hoạt động văn hóa mang tính chất giáo dục như: lớp học các môn năng khiếu, các hội thi, hội diễn, sinh hoạt theo chuyên đề...

Hà Giang: Hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao đời sống tinh thần của người dân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: baohagiang.vn

Cụ thể, hệ thống Bảo tàng đã chủ động liên kết với ngành giáo dục thực hiện chương trình "trường học thân thiện, học sinh tích cực", thực hiện các hoạt động học tập lịch sử, văn hóa các địa phương tại bảo tàng. Từ năm 2014 đến nay, mở cửa nhà trưng bày được 3.613 buổi, phục vụ trên 100.000 nghìn lượt khách tham quan; tổ chức 36 cuộc trưng bày, triển lãm chuyên đề tại bảo tàng và phục vụ các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động để phục vụ nhu cầu học tập, giáo dục của mọi người. Xác định việc xây dựng tủ sách tại cơ sở, tủ sách Bưu điện Văn hóa xã, tủ sách trường học… là quan trọng, hàng năm Thư viện tỉnh đầu tư vốn sách ban đầu để xây dựng tủ sách cơ sở. Bên cạnh việc phục vụ bạn đọc tại chỗ, Thư viện tỉnh Hà Giang làm tốt công tác luân chuyển, chỉ đạo các Thư viện huyện và trực tiếp luân chuyển sách đến các tủ sách phục vụ tại các thư viện, tủ sách ở cơ sở góp phần tăng vòng quay của sách, phục vụ bạn đọc tại những vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng khó khăn. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động như: Tổ chức phòng Báo xuân nhân dịp tết cổ truyền, tổ chức Hội Báo Xuân, tổ chức Ngày hội đọc sách với các hoạt động như: Triển lãm sách và các loại báo, tạp chí theo các chủ đề: Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; tuyên truyền giới thiệu sách; hóa thân vào các tác phẩm văn học; thi tìm hiểu kiến thức qua sách, báo .

Nhà văn hóa thuộc Trung tâm tỉnh và Trung tâm VH,TT&DL các huyện, thành phố, Nhà Văn hóa thôn, bản cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động phục vụ cho việc học tập, cập nhật, bổ sung kiến thức mới của người dân như: Tổ chức các hoạt động tập huấn; tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật; tổ chức các lớp dạy múa, dạy đàn ,…Ngoài việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, học tập cho Nhân dân còn tổ chức thành lập các Câu lạc bộ như: Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền, bóng đá, võ cổ truyền, khiêu vũ, thể hình…

Thông qua đó, hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đã góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần, sinh hoạt văn hóa của người dân.

Tuyên Quang: Khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

Để nâng cao hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tấp suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ", Sở VHTTDL đã đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Cụ thể, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò của hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ,…trong việc học tập suốt đời của người dân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc học tập thường xuyên, từ đó hình thành thói quen tự đọc; khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, hỗ trợ học tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

Tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp cho học sinh, người dân, đặc biệt là người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được học tập thường xuyên, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; xây dựng phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Đa dạng hình thức tuyên truyền, chú trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng, thành lập các chuyên mục xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời các phòng sự chuyên đề về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng tài liệu phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn.

Từng bước hoàn thiện, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là nhà văn hóa xã, nhà văn hóa – khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố theo hướng chuẩn hóa về mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao tri thức, kỹ năng tổ chức, vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ học tập suốt đời thông qua các lớp tập huấn, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm. Khuyến khích, động viên công chức, viên chức làm việc trong các thiết chế văn hóa nâng cao ý thức về tự học, học tập thường xuyên của chính bản thân để mỗi công chức, viên chức thật sự trở thành người cung cấp, hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng thông tin, tri thức đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân.

Ngành VHTTDL Bắc Giang triển khai cấp bách một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 6/8/2020, Sở VHTTDL đã ban hành văn bản 988/SVHTTDL-VP về việc triển khai cấp bách một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở VHTTDL đề nghị tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người trên địa bàn tỉnh như: Lễ hội, ngày hội, cuộc thi, hội diễn, hội thảo, liên hoan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm và các giải thể thao bắt đầu từ ngày 06/8/2020 đến khi có thông báo mới. Riêng huyện Sơn Động, thực hiện thêm việc tạm dừng toàn bộ các dịch vụ không thiết yếu (Karaoke, cà phê, massage, trò chơi điện tử…) trên địa bàn huyện để tập trung cao cho phòng, chống dịch.

Tăng cường tuyên truyền để nhân dân chủ động, tự giác trong việc phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tối đa tập trung đông người khi không cần thiết, luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, thực hiện duy trì khoảng cách trong tiếp xúc và thường xuyên rửa tay, vệ sinh theo khuyến cáo của Sở Y tế.

Tuyên truyền, vận động người dân trong thời gian này, trước mắt tạm thời chưa nên tổ chức tiệc cưới, trường hợp không thể trì hoãn thì khuyến khích tổ chức tiệc cưới nội bộ gia đình, mời khách gọn nhẹ hoặc dùng hình thức báo hỷ. Trong trường hợp tổ chức việc hiếu, việc hỷ, chủ nhà phải tổ chức giản tiện, nhanh gọn nhất có thể và phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hiệp Hội Du lịch tỉnh chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở kinh doanh lữ hành du lịch, cơ sở lưu trú du lịch hướng dẫn khách du lịch thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone,… Đồng thời, trường hợp phát hiện du khách có dấu hiệu nghi ngờ (sốt, ho, khó thở…), các cơ sở phải thông tin kịp thời đến cơ sở y tế tại địa phương để phối hợp, xử lý, hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng…

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ