• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

28/05/2014 14:28

(Cinet)- “Hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh” là nội dung chính của Thông tư số 02/2014/TT-BVHTTDL vừa được Bộ VHTTDL ban hành. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

(Cinet)- “Hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh” là nội dung chính của Thông tư số 02/2014/TT-BVHTTDL vừa được Bộ VHTTDL ban hành. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

Theo đó, Thông tư quy định nguyên tắc hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh (bao gồm cả tác phẩm sân khấu, điện ảnh được phát sóng trên truyền hình); hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nguyên tắc hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh là:

Thứ nhất, không thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh hành vi bị nghiêm cấm và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá quy định tại Điều 9 và Điều 13 của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này.

Thứ hai, không ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

Thứ ba, không sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em.

Theo Thông tư, trong tác phẩm sân khấu và điện ảnh, chỉ sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá đối với các trường hợp: khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật; tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định; phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá; các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nghệ thuật.

Riêng đối với các tác phẩm sân khấu, khi sử dụng thuốc lá, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.

Đối với các tác phẩm điện ảnh, trường hợp phim có nhiều hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định thì trước hoặc trong khi chiếu phim phải có cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh và được phân loại để phổ biến theo lứa tuổi.

Tác phẩm điện ảnh đã được cấp giấy phép phổ biến, bản ghi hình tác phẩm sân khấu đã được cấp giấy phép phê duyệt nội dung có hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá không phù hợp với quy định tại Thông tư này thì trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực phải bổ sung cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.

T.H

NỔI BẬT TRANG CHỦ