• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 60 tỷ tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa, Hà Nội

10/08/2018 10:07

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4014/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Trung tâm  Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội

(Cinet) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4014/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Trung tâm  Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội

Mục tiêu kế hoạch nhằm bảo tồn nguyên vẹn tình trạng hiện nay của các công trình, phục hồi một số đoạn trường thành. Xây dựng kế hoạch bảo tồn phù hợp đối với mỗi loại hình. Xác định những nguy cơ làm ảnh hưởng tới các giá trị của Khu di tích và đề xuất các biện pháp giải quyết triệt để.

Khu di tích Cổ Loa. Nguồn: thegioidisan.vn

Bảo vệ Khu di tích hài hòa với nhu cầu phát triển về môi trường, du lịch, đảm bảo điều kiện sống của dân cư trong khu vực. Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo vệ di tích gắn với quyền lợi và trách nhiệm  của người dân địa phương, tạo ra lợi ích kinh tế cho người dân địa phương thông qua những hoạt động không gây nguy hại tới giá trị di tích. Nâng cao năng lực quản lý di tích của cán bộ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa và các bên liên quan. Đồng thời tái hiện, kết nối các câu chuyện lịch sử nhằm thu hút khách tham quan, đưa Khu di tích trở thành một điểm đến hấp dẫn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Từng bước hiện thực hóa Quy hoạch Khu di tích thành Cổ Loa theo Quyết định số 1004/QĐ-TTg ngày 3/7/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích thành Cổ Loa.

Theo đó nội dung và giải pháp thực hiện gồm xây dựng cơ chế chính sách qua việc ban hành quy chế phối hợp, quy chế quản lý, đầu tư, xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Cổ Loa; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; Quản lý bảo tồn các di tích nổi bật là việc xây dựng quy hoạch chi tiết Khu di tích tỷ lệ 1/500, xây dựng Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực Lõi thành Cổ Loa, hoàn thành việc cắm mốc giới bảo vệ di tích; Quản lý dân cư và sức ép phát triển; Quản lý bảo vệ môi trường cảnh quan; Nâng cao năng lực quản lý  di tích; Nghiên cứu giá trị của khu di tích; Quản lý hoạt động khai thác phát huy giá trị di tích đặc biệt là qua du lịch; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý Khu di tích.

Dự kiến, kinh phí thực hiện kế hoạch giai đoạn 2018 – 2020 khoảng 60,710 tỷ từ nguồn ngân sách thành phố, nguồn thu phí, lệ phí và nguồn vốn đầu tư xã hội hóa.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội là cơ quan điều phối chung và giám sát việc triển khai các hoạt động của Kế hoạch đúng quy định hiện hành của nhà nước và thành phố, đảm bảo chất lượng và hiệu quả./.

 

Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ