• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Văn hoá 17/10/2018 16:31

(Tổ Quốc) - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Nghị định 145 và Quyết định 2164 tại các địa phương trong thời gian qua.

Sáng 17/10, tại Đà Nẵng, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài và Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Nghị định 145 và Quyết định 2164 tại các địa phương trong thời gian qua. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh những mục tiêu lớn mà Nghị định 145 và Quyết định 2164 đã đặt ra sau 05 năm thực hiện đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt.

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị định 145 và Quyết định 2164. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc tuyên truyền được chú trọng và thực hiện nghiêm túc…

Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Nghị định và Quyết định đã tích cực chủ động ban hành các văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn, chỉ đạo ngành dọc, địa phương; lồng ghép việc quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong chiến lược phát triển của ngành và trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, cơ sở thực hiện.

Huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Hoàng

Huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Hoàng

"Việc sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP và Quyết định số 2164/QĐ-TTg vừa để khẳng định những kết quả đạt được, vừa chỉ ra các hạn chế cần khắc phục, đồng thời là căn cứ để tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trong lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương thực hiện trong thời gian tới. Kết quả sơ kết và những kinh nghiệm chia sẻ tại Hội nghị này sẽ là bài học quý báu cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị quyết số 08-NQ/CP", Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chia sẻ, trong thời gian tới, đề nghị các Bộ, ngành phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, tăng cường phối hợp với ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong việc ban hành các chủ trương, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc thực hiện Nghị định và Quyết định. Các địa phương tăng cường phát huy nội lực, lãnh đạo địa phương phải sâu sát, cụ thể, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 145/2013/NĐ-CP và Quyết định số 2164/QĐ-TTg.

Huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao - Ảnh 3.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 145 của Chính phủ và Quyết định số 2164 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Đức Hoàng

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nêu ra một số nội dung tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới như: Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng nói chung và công tác chỉ đạo việc thực hiện nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và các tình thức khen thưởng cấp Nhà nước theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013  của Chính phủ;

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách (tiền lương, chế độ thù lao...) đối với cán bộ hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. Xây dựng, ban hành các chính sách nhằm khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Tổ chức thi nâng ngạch, nâng bậc chức danh viên chức trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở;

Các địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới phương thức hoạt động, cơ chế vận hành của các cấp, các ngành. Các địa phương căn cứ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ lập kế hoạch tuyển chọn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ văn hoá, thể thao cơ sở. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở và tổ chức hoạt động thiết thực, sát với nhu cầu của người dân  nhằm phát huy hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng của hệ thống thiết chế văn hóa, mục tiêu để người dân coi thiết chế văn hóa là địa chỉ thân thuộc và gắn bó...

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ