• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Bình Định, Đồng Nai

Thời sự 15/10/2020 14:39

(Tổ Quốc) - Sáng 15/10, các tỉnh Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Bình Định, Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ.

* Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí và đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII trình bày tại Đại hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm, bao quát, toàn diện, tính xây dựng và tính chiến đấu cao.

Trên cơ sở dự thảo các văn kiện trình Đại hội và qua theo dõi tình hình Hà Tĩnh, nhận thấy, trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức; trong đó có sự cố ô nhiễm môi trường biển, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh…; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với quyết tâm chính trị rất cao, đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng và nền văn hóa lịch sử đặc sắc; kế thừa những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Bình Định, Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào sáng 15/10. Ảnh: báo Hà Tĩnh

Ông Phạm Minh Chính cũng mong rằng, với cốt cách giản dị, chân tình, nhân văn, sâu sắc của người Hà Tĩnh, với tinh thần trách nhiệm cao của người Đảng viên, các đại biểu dự đại hội sẽ nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: Công tâm, trong sáng, sáng suốt lựa chọn những con người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

* Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) vào sáng 15/10, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức tác động, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều nỗ lực, đổi mới tư duy, phát huy được tiềm năng, lợi thế và đã đạt được những thành tựu tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là, Bạc Liêu đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm với 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả. Quan tâm phát triển nông nghiệp, hướng vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt, việc nghiên cứu và sản xuất tôm theo chuỗi giá trị đạt bước tiến quan trọng, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phát triển du lịch đạt được kết quả khá tích cực, doanh thu ước đạt gần 3.000 tỷ đồng/năm, có 9 điểm du lịch tiêu biểu đã được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận, nhiều sản phẩm du lịch có thương hiệu, khách du lịch ngày càng tăng, Bạc Liêu đang dần khẳng định vị trí quan trọng trong bản đồ du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước…

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Bình Định, Đồng Nai - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI. Ảnh: báo Bạc Liêu

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Bạc Liêu cần đánh giá đầy đủ và có giải pháp sát thực để khắc phục những hạn chế, yếu kém, thách thức đã nêu trong Báo cáo.

Cần tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", '"tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân; phát huy tính tiên phong, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với nhân dân của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

* Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cho biết 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Bình Định đã phát huy truyền thống cách mạng, khai thác các tiềm năng, thế mạnh, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức và đã đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Bình Định, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định.

Ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, tỉnh Bình Định cần tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp thích hợp để thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, nhất là tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá. Đặc biệt lưu ý đến chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định rõ vị trí, vai trò của Bình Định trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tạo động lực phát triển nhanh.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện công khai minh bạch thông tin đi đôi với chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Tạo điều kiện thu hút cơ hội đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ưu tiên các ngành, lĩnh vực, DN thích ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển.

Cần gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội. Tập trung phát triển giáo dục, sự nghiệp y tế, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tập quán tốt đẹp của địa phương. Chú trọng quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả, tiết kiệm và bảo vệ môi trường…

* Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào sáng 15/10, ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Nai đã phát huy tinh thần sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức đạt được thành tựu quan trọng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Đáng chú ý là kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững; cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch chậm; ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị cao gia tăng lớn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Bình Định, Đồng Nai - Ảnh 4.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Ảnh: báo Đồng Nai

Để xây dựng Đồng Nai thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, đây là tầm nhìn rộng mở, thể hiện quyết tâm cao, khát vọng lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đại hội tập trung vào 5 nội dung quan trọng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh, việc tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, tập trung đột phá về kết cấu hạ tầng, đào tạo nhân lực, cải cách hành chính; tăng cường tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ các điểm nghẽn đẩy mạnh CNH-HĐH, cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị, các đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương trước Đảng, trước dân để lựa chọn và bầu những đại biểu ưu tú, đủ đức đủ tài, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng toàn quốc trong thời gian tới. Đồng thời, sau đại hội phải kịp thời triển khai tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

P.V (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ