• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lai Châu: Tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập suốt đời trong các bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ

Văn hoá 01/08/2020 06:48

(Tổ Quốc) - Lai Châu tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập suốt đời trong các bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; Trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu xây dựng Thư viện tỉnh Hà Giang thành trung tâm thông tin, văn hóa giáo dục hữu ích của mọi tầng lớp nhân dân; Hòa Bình cấp thẻ thư viện miễn phí cho Thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh từ cấp 2 trở xuống là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Lai Châu: Tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập suốt đời trong các bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân

UBND tỉnh Lai Châu đã có báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2014 – 2020.

Theo đó, việc triển khai, thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh cơ bản kịp thời, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

Hệ thống thiết chế văn hóa bước đầu được đầu tư, từng bước được kiện toàn, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về địa điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân; cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường. Vốn tài liệu ngày càng phong phú, phát huy hiệu quả vốn sách, hình thức tổ chức phục vụ bạn đọc có bước đổi mới. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, hình thành, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nhất là đối tượng học sinh.

Lai Châu: Tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập suốt đời trong các bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: muongte.laichau.gov.vn

Một số cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa nói chung và văn hóa cơ sở nói riêng được xây dựng và ban hành, góp phần thúc đẩy hiệu quả tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong các bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên toàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, trong thời gian tới hệ thống Thư viện tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống thư viện công cộng hiện đại; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động các thư viện, từng bước xây dựng thư viện điện tử, tăng cường bổ sung vốn tài liệu, luân chuyển sách, báo, tạp chí..; đẩy mạnh phát triển thư viện ở cơ sở, đặc biệt ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tăng cường công tác xã hội hóa hoạt động thư viện, khuyến khích thư viện tư nhân hoạt động phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật. Đến năm 2025, Phấn đấu 50% xã, phường, thị trấn có thư viện hoặc tủ sách, 80% các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang có tủ sách.

Hệ thống Bảo tàng tiếp tục triển khai dự án xây dựng Bảo tàng tỉnh; kiện toàn bộ sưu tập hiện vật tiêu biểu. Hoàn thành hệ thống trưng bày cố định phù hợp với đặc thù của địa phương để phục vụ tham quan, học tập tại bảo tàng; Đẩy mạnh công tác sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng các dân tộc tỉnh Lai Châu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quảng bá các loại hình di sản văn hóa qua website và các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường tổ chức các hoạt động giới thiệu, tôn vinh các di sản văn hóa tại Bảo tàng nhằm thu hút Nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham dự.

Đối với nhà văn hóa, câu lạc bộ, tiếp tục phát triển hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời nâng cao hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hội họp, học tập, giải trí của Nhân dân. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại hệ thống các trường học; xây dựng và tổ chức các loại hình câu lạc bộ theo sở thích, phù hợp với từng đối tượng tại tổ dân phố, thôn, bản. Tại các thiết chế văn hóa, thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phục vụ mục đích học tập, nâng cao kiến thức, hiểu biết cho người dân.

Hà Giang: Trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu xây dựng Thư viện tỉnh thành trung tâm thông tin, văn hóa giáo dục hữu ích của mọi tầng lớp nhân dân

Trong 5 năm qua, hệ thống thư viện công cộng toàn tỉnh Hà Giang luôn nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện; đã bám sát nhiệm vụ chính trị và kế hoạch Nhà nước giao trong năm để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu; làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện trọng đại của địa phương, các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao hàng năm đều đạt trên 100%, phục vụ kịp thời có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc, góp phần ổn định chính trị, nâng cao dân trí của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hàng năm, thư viện tỉnh luôn làm tốt công tác tuyên truyền, trưng bày, giới thiệu sách, báo, tư liệu nhân kỷ niệm các Ngày lễ lớn của đất nước; trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí của Trung ương và địa phương viết về truyền thống lịch sử, văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Trưng bày, giới thiệu sách, báo, tư liệu hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời;…

Hệ thống thư viện công cộng toàn tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị và kế hoạch Nhà nước giao hàng năm để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra; từng bước đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh bằng việc đẩy mạnh công tác xây dựng tủ sách cơ sở, đưa sách đến gần hơn nữa với bạn đọc để hình thành thói quen đọc sách trong nhân dân.

Trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu xây dựng Thư viện tỉnh thành trung tâm thông tin, văn hóa giáo dục hữu ích của mọi tầng lớp nhân dân với nguồn lực thông tin phong phú; chú trọng công tác bổ sung vốn tài liệu trong thư viện đảm bảo tính kịp thời, phong phú có chất lượng; thường xuyên luân chuyển sách đến tủ sách cơ sở và điểm bưu điện – văn hóa xã, trường học…phát huy tối đa hiệu quả kho sách luân chuyển, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thư viện công cộng toàn tỉnh. Đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ bạn đọc; xây dựng môi trường đọc thân thiện, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa thư viện tỉnh, thư viện huyện; …

Hòa Bình: Cấp thẻ thư viện miễn phí cho Thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh từ cấp 2 trở xuống

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Hòa Bình, Thư viện tỉnh vừa có Thông báo về việc cấp thẻ thư viện miễn phí năm 2020.

Theo đó, đối tượng cấp thẻ miễn phí tại kho sách thiếu nhi là: Thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh từ cấp 2 trở xuống. Riêng thẻ miễn phí xe ô tô thư viện lưu động được cấp cho tất cả mọi lứa tuổi, đối tượng có nhu cầu đọc sách, mượn sách vào các ngày làm việc trong tuần.

Thông qua việc cấp thẻ miễn phí nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên, học sinh có điều kiện tiếp cận các thông tin bổ ích trong sách, báo, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin; đồng thời phát triển phong trào đọc sách, báo trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè.

Thời gian cấp thẻ miễn phí đến hết tháng 8/2020.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ