• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lâm Đồng triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" lĩnh vực VHPVT lần thứ 3

Văn hoá 26/02/2020 17:39

(Tổ Quốc) - Triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 – năm 2021; Đề nghị cấp giấy phép khai quật khảo cổ Gò I, Gò II, Gò IV và Gò V thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Cát Tiên; Triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là những điểm tin văn hóa nổi bật tại tỉnh Lâm Đồng.

Triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" lĩnh vực VHPVT lần thứ 3

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 - 2021.

Việc xét chọn nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy và có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.

Lâm Đồng triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" lĩnh vực VHPVT lần thứ 3 - Ảnh 1.

Nghệ nhân K’Bon hướng dẫn các em học sinh trường Dân tộc nội trú huyện Di Linh tập chiêng. (Nguồn: thuvienlamdong.org.vn)

Danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" sẽ được xét tặng cho các cá nhân hội đủ các tiêu chuẩn: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên.

UBND tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đôn đốc các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhanh chóng lập danh sách, hướng dẫn cho các cá nhân ở địa phương mình, lĩnh vực mình quản lý có đủ tiêu chuẩn, kịp thời lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/2 - 15/5/2020.

Đề nghị cấp giấy phép khai quật khảo cổ Gò I, Gò II, Gò IV và Gò V thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Cát Tiên

Sở VHTTDL Lâm Đồng vừa có Văn bản số 140/SVHTTDL ngày 24/02 gửi Bộ VHTTDL đề nghị cấp giấy phép khai quật khảo cổ Gò I, Gò II, Gò IV và Gò V thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Cát Tiên (xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).

Công văn nêu rõ, việc tiến hành khai quật khảo cổ với mục đích nghiên cứu, xác định các tầng văn hóa khảo cổ, đặc trưng văn hóa, loại hình di tích, chủ nhân, trật tự xây dựng các đền tháp, trình độ phát triển, cấu trúc xã hội, mối quan hệ văn hóa,... nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích khảo cổ học Cát Tiên, đồng thời góp phần đảm bảo cho việc bảo vệ di tích, chống lại sự xâm hại từ các yếu tố khách quan, chủ quan; Tạo dựng cảnh quan, quản lý và tổ chức các hoạt động dịch vụ tham quan du lịch tại khu di tích.

Lâm Đồng triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" lĩnh vực VHPVT lần thứ 3 - Ảnh 2.

Tháp cổng – Thánh Địa Cát Tiên. (Nguồn: dalattrip.com)

Cũng theo nôi dung công văn, đơn vị chủ trì khai quật khảo cổ là Trung tâm Khảo cổ học - Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ sẽ tiến hành khai quật trong thời gian từ 10/03/2020 - 10/03/2021 trên tổng diện tích 4.050m2 (di tích Gò I (A1): 500m2; Gò II (A2): 850m2, Gò IV: 2.000m2, Gò V: 700m2).

Các hiện vật thu được trong quá trình khai quật sẽ được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Lâm Đồng. Đơn vị khai quật cam kết chấp hành đúng các quy định hiện hành về khai quật khảo cổ và bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa và Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Sở VHTTDL Lâm Đồng đã có báo cáo số 23/BC-BVHTTDL ngày 24/2 gửi Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) báo cáo kết quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Sau 02 năm thực hiện Chị thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận. Cụ thể, Chị thị đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ngày càng chuyển biến theo hướng tích cực; các hủ tục lạc hậu như thách cưới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm đáng kể. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động vào cuộc bằng việc xây dựng kế hoạch, đề ra bước đi thích hợp, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ, tuyên truyền sâu rộng, bám sát nội dung Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, địa phương, qua đó đã sự chuyển biến rõ nét về nhận thức.

Lâm Đồng triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" lĩnh vực VHPVT lần thứ 3 - Ảnh 3.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và ngày một nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, một số giải pháp đã được đưa ra, như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở; Hướng dẫn địa phương, cơ sở đưa các nội dung xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư để vận động Nhân dân thực hiện đạt hiệu quả; Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, nhằm phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; Phối hợp với các cơ quan liên quan chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư…

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ