• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lạng Sơn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch

Du lịch 07/08/2019 19:08

(Tổ Quốc) - "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.

lang son

Ảnh minh họa/dulichlangson.com.vn

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Thông báo số 442/TB-UBND ngày 06/8, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại buổi họp xem xét công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện hiệu quả Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về phê duyệt đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn"; Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 16/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh cần tăng cường đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, nhất là tư duy phát triển du lịch trong kinh tế thị trường; cơ cấu lại ngành du lịch của tỉnh theo hướng dựa vào giá trị cảnh quan, văn hóa các dân tộc địa phương để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, tăng tính hấp dẫn với du khách; nâng cao chất lượng nhân lực du lịch và phát động cuộc thi thiết kế các mẫu sản phẩm lưu niệm đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh và con người Lạng Sơn, làm cho du khách biết nhiều hơn đến miền đất, con người, bản sắc văn hóa, sản phẩm, tiềm năng du lịch của Lạng Sơn; tăng cường hoạt động liên kết du lịch giữa Lạng Sơn và các tỉnh, thành phố phía Bắc góp phần đánh thức các tiềm năng du lịch của tỉnh. 

Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch có trọng tâm trọng điểm, xã hội hóa trong hoạt động xúc tiến, quảng bá, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ cho du lịch phát triển trên địa bàn tỉnh; Chủ động phối hợp nâng cao chất lượng, cải thiện môi trường kinh doanh du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm mang đậm nét văn hóa đặc trưng của địa phương và bảo đảm được yếu tố liên kết trong khu vực để phát triển du lịch, cần gắn du lịch với các sự kiện văn hóa, thể thao; Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch của ngành, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ du lịch để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được bản sắc vùng miền, đặc trưng của cộng đồng về du lịch; Khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn, tổ chức thành công chương trình "Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XI, năm 2019 bảo đảm hiệu quả và đúng tiến độ đề ra. 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn, định kỳ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch trong thời gian tiếp theo. 

Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng đồng hành và tích cực quan tâm đến các hoạt động du lịch của tỉnh để góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Xứ Lạng đến với nhiều du khách trong và ngoài nước; thu hút được nhiều doanh nghiệp cùng tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh./.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ