• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lạng Sơn: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình

Văn hoá 30/03/2020 14:23

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đã xây dựng Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Việc triển khai kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương, hoạt động hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành và trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đồng thời tuyên truyền kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh đang có hiệu lực thi hành và những văn bản mới được ban hành trong năm 2019, 2020, nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Lạng Sơn: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: baolangson.vn

Cụ thể, trong năm 2020, Sở VHTTDL sẽ triển khai các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (Phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội ban hành trong năm 2019, 2020; Phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình như: Luật Du lịch, Luật Di sản văn hoá, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao các Nghị định của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội, về xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa; danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật du lịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao); Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; Triển khai thực hiện "Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam".

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ tạo điều kiện để cán bộ, nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; Gắn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa và bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; Thực hiện lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ