• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lạng Sơn tu bổ di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Tràng Định

Văn hoá 07/08/2019 07:05

(Tổ Quốc) - Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 3185 /VP-KGVX ngày 05/8 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tu bổ Di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Tràng Định.

cong van

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên giao UBND huyện Tràng Định làm chủ đầu tư, thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng công trình tu bổ di tích theo các quy định hiện hành.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bàn giao hồ sơ dự án và hướng dẫn UBND huyện Tràng Định các thủ tục đầu tư theo Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và Quyết định số 63/2017/QĐ- UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phối hợp với UBND huyện Tràng Định kịp thời giải ngân Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2019. 

Giao Sở Tài chính: Tham mưu điều chỉnh nội dung chi và Chủ đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao dự toán NSNN năm 2019 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa (Dự án tu bổ di tích Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh tại huyện Tràng Định và dự án tu bổ di tích nhà lưu niệm Lương Văn Tri); Tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ ngân sách tỉnh trong năm 2020 cho UBND huyện Tràng Định thực hiện dự án./. 

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ