• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lào Cai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL

Pháp luật 03/08/2020 15:14

(Tổ Quốc) - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là một trong những nội dung quan trọng được tỉnh triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Theo Báo cáo Tình hình thi hành Chỉ thị số 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 814/CT-TTg, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã quán triệt, phổ biến các nội dung của Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng chính phủ và Nghị định 87/CP của Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trực thuộc Sở.

Lào Cai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lào Cai

Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật được đẩy mạnh. Các Đội tuyên truyền lưu động đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tập trung tuyên truyền chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, bài trừ, tiêu hủy các văn hóa phẩm độc hại. Ngoài ra, công tác tuyên truyền thực hiện chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, bài trừ, tiêu hủy các văn hóa phẩm độc hại còn được lồng ghép trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, trưng bày sách, báo, tạp chí.... góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ đó nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, cán bộ đảng viên và nhân dân về phòng chống ảnh hưởng của các sản phẩm văn hóa độc hại.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các hoạt động văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ngăn chặn bài trừ có hiệu quả sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án phát triển văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quản lý chặt chẽ các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật biểu diễn. Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động karaoke, vũ trường được tăng cường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên tuyên truyền, triển khai hướng dẫn kịp thời và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất những hành vi vi phạm có thể xảy ra.

Tăng cường phối hợp trong quản lý văn hóa giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm văn hóa độc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại qua cửa khẩu.

Bên cạnh đó, phong trào hoạt động văn hóa ở cơ sở cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện kết hợp giữa phát triển văn hóa, nghệ thuật với bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; tăng cường xây dựng và phát triển văn nghệ quần chúng, khuyến khích quần chúng nhân dân tham gia sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống.

Nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa được cụ thể hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả, góp phần tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Ý thức tự quản, tự giác, phòng ngừa của mỗi cá nhân, gia đình trong việc tẩy chay, ngăn chặn, loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại; giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, xây dựng và bảo vệ các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình đã góp phần tạo nên giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc, là cơ sở, nền tảng để phát triển xã hội.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ