• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Lập dự án cải tạo, mở rộng di tích chùa Thành

14/09/2018 16:18

(Tổ Quốc) - Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4069/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc lập dự án cải tạo, mở rộng di tích chùa Thành.

Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc lập dự án cải tạo, mở rộng di tích chùa Thành, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Chùa Thành. Nguồn: wikipedia

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thành theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gửi Bộ thẩm định.Nội dung dự án cần lưu ý một số vấn đề: cần làm rõ cơ sở xây dựng hạng mục Bảo tháp cửu phẩm, đảm bảo phù hợp với các công trình vốn có tại di tích bởi di tích vốn không có hạng mục này; Nhà Tổ, nhà Mẫu là các hạng mục kiến trúc gốc của di tích, vì vậy tu bổ nguyên trạng các công trình này (không xây dựng tại phần đất mới như đề xuất)./.


Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ