• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Văn hoá 11/02/2020 17:31

(Tổ Quốc) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang lấy ý kiến của tổ chức cá nhân về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện - Ảnh 1.

Ngày 21/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện (số 46/2019/QH14) và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. Luật Thư viện có nhiều nội dung mới, đánh dấu một bước tiến mới tạo khung pháp lý cho ngành thư viện và văn hóa đọc phát triển đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Để bảo đảm tính thống nhất trong quá trình triển khai thi hành, Luật đã giao Chính phủ hướng dẫn một số nội dung để phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ cụ thể.

Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, để bảo đảm Luật Thư viện được triển khai thực hiện đồng bộ ngay khi có hiệu lực thi hành, những nội dung được Luật giao phải được Chính phủ quy định kịp thời.

Xuất phát từ những lý do nêu trên, việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện là hết sức cần thiết. Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ VHTTDL đã hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định.

Dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL lấy ý kiến của tổ chức cá nhân. Các ý kiến đóng góp đối với Dự thảo, đề nghị thông báo về Bộ VHTTDL (qua Vụ Thư viện) để tổng hợp, tiếp thu theo quy định.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện


Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ