• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại Nghệ An

Văn hoá 17/09/2019 09:50

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 6198/UBND-VX yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao; UBND các huyện, thành, thị về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

tanky1-2018-12-01-16-00

Ảnh minh họa/truyenhinhnghean.vn

Văn bản nêu rõ: Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có những chủ trương, chính sách hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa, trong đó có xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 263/480 xã có thiết chế đạt chuẩn (đạt 54,7%); có 5.573/5.886 thôn có thiết chế văn hóa, thể thao (đạt 94,6%).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thiện và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; một số thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là nhà văn hóa thôn quy mô nhỏ, xây dựng ở xa khu dân cư không thuận tiện tổ chức các hoạt động, trang thiết bị còn thiếu, xuống cấp không đủ điều kiện hoạt động hoặc ít hoạt động. Công tác quản lý nhà nước còn bất cập, tổ chức bộ máy tại thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã và tại nhà văn hóa, khu thể thao thôn chưa thực hiện được theo Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL phê duyệt đề án "Nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn". Nhiều cơ sở chưa tổ chức tốt hoạt động thường xuyên, việc xây dựng nếp sống văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc trên địa bàn chưa thực sự được quan tâm.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và UBND các huyện, thành, thị cần quan tâm chỉ đạo công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện đến cơ sở; quy hoạch quỹ đất, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở các khu công nghiệp; nhà thiếu nhi cấp huyện; các xã, thôn còn gặp khó khăn hiện chưa có nhà văn hóa, sân vận động, thể thao để sớm thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các xã, thôn nằm trong lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính thì sau khi sáp nhập, trước mắt địa phương đó sử dụng đất và các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có. Về lâu dài cần có lộ trình cụ thể theo hai hướng: quy hoạch và quản lý quy hoạch quỹ đất cho các công trình văn hóa, thể thao cơ sở ở vị trí thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân; đầu tư xây dựng mới Trung tâm văn hóa – thể thao xã, nhà văn hóa – khu thể thao thôn kiến trúc phù hợp với vùng miền, dân tộc, đảm bảo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các địa phương không có điều kiện quy hoạch, xây dựng mới thì rà soát thiết chế văn hóa, thể thao hiện có của các xã, thôn được sáp nhập để mở rộng khuôn viên, quy mô xây dựng, cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện các thiết chế hiện có đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động của nhân dân ở cơ sở.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần ưu tiên nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch nông thôn mới, phân bố dân cư…; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế và ban hành các cơ chế, chính sách về xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng và tổ chức các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, đặc biệt là các thiết chế văn hóa, thể thao tại cấp xã, thôn, các điểm vui chơi trẻ em, thiết chế văn hóa – thể thao ở các khu công nghiệp.

Ngoài ra, đổi mới, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động có chất lượng tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Xây dựng và tuyên truyền nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút được đông đảo người dân tham gia tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đặc biệt ở cấp xã và thôn trên địa bàn.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ