• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ An: Tiếp tục phổ biến các quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Văn hoá 26/03/2020 07:45

(Tổ Quốc) - Đó là một trong những nội dung trọng tâm được đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Tiếp tục phổ biến các quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hà Nội mới

Theo Kế hoạch, công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải thực hiện một cách đồng bộ và thường xuyên; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phân công rõ trách nhiệm, chú trọng việc lồng ghép, kết hợp sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa phổ biến giáo dục pháp luật với tổ chức thực thi pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật; lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật trong các hoạt động chuyên môn, trong các hoạt động thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"…

Các nội dung thực hiện gồm: Tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và đặc biệt là nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa và thể thao; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành khác ban hành trong năm 2019-2020 liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. Tiếp tục phổ biến các quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư và tuyên truyền để việc xây dựng, thực hiện hương ước đảm bảo các quy định của pháp luật và phát huy vai trò trong đời sống xã hội; tiếp tục tuyên truyền phổ biến về Ngày Gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình; "Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An". Tiếp tục phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng, các Nghị định hướng dẫn luật và các văn bản về công tác phòng chống tham nhũng; các quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao, kinh doanh karaoke, dịch vụ vũ trường…; Tuyên truyền phổ biến Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường và Nghị định 23/2019/NĐ-CP ngày 26/2/2019 về hoạt động triển lãm.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua Đội thông tin lưu động hoạt động tuyên truyền tại các địa phương lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến các Luật, thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn…liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình; lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật với các hoạt động lễ hội, hội thi, biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức cổ động trực quan như pano, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động…

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ