• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều bất cập tại Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông

Pháp luật 09/04/2020 13:29

Vừa qua, Thanh tra Bộ Tài chính đã có Kết luận Thanh tra về việc thanh tra tài chính công tác triển khai Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (gọi tắt là Dự án). Theo đó, ngay khi đi vào thực hiện, Dự ​án ​ đã có những vướng mắc, bất cập..., trong công tác quản lý tài chính.

Với mục tiêu hỗ trợ hiệu quả công tác đổi mới giáo dục phổ thông (GDPT) và đổi mới phương thức đánh giá chất lượng GDPT; góp phần nâng cao chất lượng GDPT, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Dự án được triển khai với tổng số vốn là 80 triệu USD. Trong đó, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB) là 77 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 3 triệu USD. Trong đó, các mục tiêu cụ thể như: hỗ trợ xây dựng, ban hành chương trình GDPT mới và sách giáo khoa (SGK) phổ thông mới theo hướng phát triển năng lực của học sinh; hỗ trợ đổi mới thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng GDPT theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển chương trình GDPT mới và năng lực nghiên cứu về thi, kiểm tra đánh giá chất lượng GDPT, tăng cường năng lực khảo thí ngoại ngữ.

Ngày 8/4/2016, Chính phủ Việt Nam và WB đã ký Hiệp định tài trợ số 5691-VN cho Dự án và Hiệp định tín dụng có hiệu lực từ ngày 8/8/2016. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc thực hiện Dự án vẫn còn bất cập và bị chậm giải ngân so với tiến độ. Đồng thời có những tài liệu thuyết minh sự cần thiết phải điều chỉnh và chưa ban hành quyết định  điều chỉnh, bổ sung văn kiện dự án. Một số trình tự thủ tục còn thiếu so với quy định...

Trong quá trình thực hiện Dự án, có một số nội dung mới ngoài nội dung văn kiện Dự án đã được phê duyệt và được Bộ GD&ĐT giao kế hoạch năm 2018 và năm 2019 cho BQL Dự án triển khai thực hiện. Bổ sung mới bao gồm: Xây dựng, ban hành chương trình môn Tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình GDPT mới; xây dựng, ban hành chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình trong chương trình GDPT mới; Chuyển sang chữ nổi Braille đối với SGK biên soạn theo chương trình GDPT mới. Các hoạt động bổ sung đã được triển khai thực hiện nhưng đến thời điểm thanh tra nhưng bị chậm so kế hoạch thực hiện của các năm đã đề ra...

Chính từ những bất cập trong việc thực hiện Dự án, Thanh tra Bộ Tài chính đã đưa ra kiến nghị, xử lý các tồn tại của BQL Dự án.

Nguồn: Minh Phương/Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ