• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ninh Thuận: Triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Pháp luật 09/09/2020 16:40

(Tổ Quốc) - Sở VHTTDL Ninh Thuận đã có Công văn số 1145/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ninh Thuân triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baovanhoa.vn)

Thực hiện Công văn số 352/NTNATL-TLMTUD ngày 11/8/2020 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện Quyết định số 3729/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021"; trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm có nội dung chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính tại địa phương.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận chủ động cân đối nguồn kinh phí của đơn vị tham mưu triển khai tổ chức trưng bày, triển lãm với nội dung chủ đề về phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Cụ thể, về nội dung chủ đề - phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính thông qua hình thức trưng bày, triển lãm chuyên đề tranh cổ động, tranh biếm họa… Thông qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần ngăn chặn về phòng, chống tham nhũng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm về phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện trong các năm 2020, 2021 phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước./.


Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ