• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Quảng Ngãi: Triển khai thực hiện Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

12/09/2018 08:23

(Cinet) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 5348/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn về việc triển khai thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

(Cinet) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 5348/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn về việc triển khai thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Nghị định 110/2018/NĐ-CP nêu rõ, việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước... Ảnh: Lan Anh

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP; Đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị định theo đúng quy định và thẩm quyền. Trường hợp cần thiết tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý địa giới hành chính có trách nhiệm triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã trực thuộc triển khai thực hiện Nghị định 110/2018/NĐ-CP theo đúng quy định và thẩm quyền được giao.

Trước đó, ngày 29/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Nghị định nêu rõ, việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền thống; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam…

Nghị định quy định không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội; hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Người tham gia lễ hội phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định rõ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngoài việc chấp hành nghiêm các quy định trên còn phải thực hiện các quy định sau: Không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ).

Nghị định cũng quy định những loại hình lễ hội phải đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện trước khi tổ chức.

Lan Phạm (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ