• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật

Thời sự 12/07/2018 - 11:04

(Tổ Quốc) - Quyết liệt cải cách hành chính, nói đi đôi với làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật.
Hinh minh họa: Nguồn Đại đoàn kết

Đó là yêu cầu của Chính phủ trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm, Chính phủ đề ra phương châm “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả” với quan điểm xuyên suốt là: Ổn định kinh tế vĩ mô, chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chuyển dần từ sử dụng cơ chế, chính sách ưu đãi là chủ yếu sang coi trọng hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi dậy động lực, huy động mọi nguồn lực cho phát triển; khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Quyết liệt cải cách hành chính, nói đi đôi với làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn kiên định, trách nhiệm, thống nhất, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; có kế hoạch hành động rõ ràng, phân công cụ thể, minh bạch, sát thực tiễn. Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể Chính phủ với việc đề cao trách nhiệm cá nhân Thủ tướng Chính phủ, từng thành viên Chính phủ.  Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành bằng việc làm cụ thể. Đề cao vai trò của người đứng đầu, đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường trách nhiệm.

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, phương châm hành động quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và những kết quả đạt được đã góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẩn trương rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để cơ chế, chính sách, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả./.

 

Vi Phong

 

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ