• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nghệ nhân, già làng tại Quảng Nam

Văn hoá 05/09/2019 15:34

(Tổ Quốc) - Trong 03 ngày (Từ 4-6/9), Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tại tỉnh Quảng Nam, năm 2019.
23

Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 60 học viên là cán bộ văn hoá xã, nghệ nhân, già làng trưởng thôn, bản là đồng bào dân tộc thiểu số đến từ 12 xã, thị trấn thuộc huyện Phước Sơn và 6 xã thuộc huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, các học viên tham gia tập huấn được chuyên gia, nhà quản lý phổ biến một số chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hoá dân tộc; Công tác triển khai các chính sách cụ thể về lĩnh vực văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới hải đảo; Phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phổ biến về bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ rừng; Công tác giữ vững an ninh, trật tự ở địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số; Vai trò của pháp luật trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác xây dựng làng bản văn hóa ở cơ sở; hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình, bình đẳng giới ở cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa" nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực văn hóa cơ sở, địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.

Ngoài ra, tham gia lớp tập huấn lần này, các học viên còn được hướng dẫn tiếp cận, nắm bắt các kiến thức phương pháp hoạt động văn hóa, tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu, học hỏi để đáp ứng được các yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mới ban hành đến đồng bào có hiệu quả, khoa học, góp phần to lớn vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo, bài trừ các phong tục tập quán hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ