• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thái Nguyên: Phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL

Văn hoá 17/03/2020 15:14

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2020 của Sở VHTTDL Thái Nguyên.

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành; nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động VHTTDL nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật.

Thái Nguyên: Phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: cafef.vn

Cụ thể, ngành VHTTDL Thái Nguyên sẽ triển khai các hoạt động: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các Luật, Pháp lệnh mới được ban hành và có hiệu lực trong năm 2019, 2020 và các văn bản pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; Các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp…

Tiếp tục phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình, đặc biệt là các quy định mới ban hành như: Luật Thư viện, Luật Du lịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sở hữu trí tuệ; các quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Du lịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; các quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư và tuyên truyền để xây dựng, thực hiện hương ước đảm bảo các quy định của pháp luật và phát huy vai trò trong đời sống xã hội.

Tham gia cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn tỉnh năm 2020 về pháp luật phòng, chống tham nhũng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với triển khai có hiệu quả Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"; Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020; Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ