• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Tháng Tám sẽ có ba trường Đại học trình đề án tự chủ

Giáo dục 05/06/2018 08:56

(Tổ Quốc) - Mới đây Bộ GDĐT yêu cầu 3 trường Đại học: Kinh tế quốc dân, Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản Bộ GDĐT sau thời gian thí điểm tự chủ.  

Theo lộ trình giao tự chủ đối với các trường đại học trực thuộc Bộ, thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ ban hành về thời điểm đổi mới cơ chế chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập đã có 23 cơ sở giáo dục đại học công lập được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính; chính sách học bổng, học phí; đầu tư, mua sắm; cơ chế giám sát, trong đó, hiện nay trường Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội là trường đại học công lập không có cơ quan chủ quản.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong ba trường đang xây dựng đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản (ảnh vtc.vn)

Mô hình đại học tự chủ tại Việt Nam bắt đầu từ khi Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập năm 1993 và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 1995. Việc Bộ GDĐT yêu cầu các trường đại học công lập trực thuộc Bộ xây dựng đề án tự chủ là nhằm nâng cao và phát huy được vai trò chủ động của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đây cũng là một xu hướng phát triển phù hợp với thế giới.

Sau một thời gian thực hiện, nhìn chung các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ đã được giao nhiều quyền hơn trong các lĩnh vực, việc giảm bớt các thủ tục hành chính giúp trường chủ động và linh hoạt hơn trong các hoạt động cũng như đổi mới cơ chế để hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên việc nghiên cứu thực hiện tự chủ của các trường đại học vẫn phải chấp hành các nguyên tắc mà Bộ GDĐT đưa ra như: tăng cường vai trò và trách nhiệm của Hội đồng trường, thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý nhà nước của các Bô quản lý ngành, lĩnh vực và của chính quyền địa phương đối với các hoạt động của trường; đồng thời đảm bảo bốn điều kiện: Các cơ sở giáo dục đại học đã được giao thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ hoặc đã tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Hội đồng trường đã được thành lập theo quy định và hoạt động hiệu quả, ổn định. Đã đạt kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học. Và có đề án thí điểm hoạt động theo cơ chế không có cơ quan chủ quản.

Để đẩy mạnh quá trình tự chủ đại học và giúp các cơ sở giáo dục đại học phát huy tối đa quyền tự chủ để phát triển, Bộ GDĐT cũng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ban hành Nghị định về tự chủ đại học thay thế cho Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2014 của Chính phủ.

Được biết, hiện ba trường đại học được Bộ GDĐT yêu cầu đang soạn thảo đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản Bộ GDĐT, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8 để trình phê duyệt.

Quỳnh Vân (t/h)

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ