• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thành lập Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng

Văn hoá 16/08/2019 10:28

(Tổ Quốc) - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng.


Cao Bang

Theo Quyết định, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng được thành lập trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao và Trường Năng khiếu Nghệ thuật và Thể thao, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập  trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện phương án xử lý về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật theo quy định; Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định./.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ