• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Thanh tra phát hiện nhiều khuyết điểm, vi phạm tại Ngân hàng Nhà nước

Kinh tế 02/09/2017 - 13:29

(Tổ Quốc) - Giai đoạn từ 1/1/2010 - 30/6/2015, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp Hồ Chí Minh có nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giai đoạn 2010-2015.

(Nguồn: Internet)

Theo đó, trong giai đoạn này, ngành ngân hàng đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào sự ổn định, phát triển kinh tế- xã hội chung cả nước.

HNNN đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, phát triển của ngành ngân hàng, góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính, đồng thời đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện tái cơ cấu, xử lý nợ xấu theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; góp phần nâng cao trật tự, kỷ cương và hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cũng đã nêu ra các khuyết điểm của NHNN nhà nước về chức năng giám sát; thực hiện kế hoạch thanh tra; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng…

Chất lượng chức năng giám sát chưa cao trong phát hiện các tiềm ẩn, rủi ro

Theo Thanh tra Chính phủ, công tác giám sát từ xa của NHNN chưa tổng hợp và phân tích sâu sắc các báo cáo của tổ chức tín dụng để đánh giá chính xác các nội dung: diễn biến về cơ cấu tài sản nợ và tài sản có; chất lượng tài sản có; vốn tự có; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh; việc thực hiện quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác.

Đặc biệt, chất lượng công tác giám sát từ xa chưa cao trong việc phát hiện các tiểm ẩn rủi ro, chưa đánh giá nguy cơ tiềm ẩn đối với các tổ chức tín dụng; chưa phát huy được hiệu quả của vai trò cảnh báo hệ thống.

“Việc lựa chọn đối tượng thanh tra tại kế hoạch thanh tra chi tiết của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng chưa phù hợp với định hướng. Hệ thống tín dụng có nhiều tiềm ẩn rủi ro nhưng NHNN chưa có giải pháp tiến hành thanh tra đồng bộ và kịp thời; không rà soát và phối hợp với kết quả giám sát từ xa đề xây dựng kế hoạch”, kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Cơ quan này cũng cho biết, trong thời gian từ ngày 1/1/2010 đến 30/6/2015, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh Hà Nội, NHNN chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khuyết điểm, vi phạm, thể hiện ở việc một số cuộc thanh tra vượt quyết định, không thực hiện hết nội dung được phê duyệt trong kế hoạch. Một số kết luận thanh tra việc kiến nghị, xử lý đối với các vi phạm chưa nghiêm theo các quy định của pháp luật; không xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng có vi phạm.

“NHNN chưa kịp thời có biện pháp xử lý, chấn chỉnh hữu hiệu đối với một số tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả. Các tổ chức tín dụng có nhiều vi phạm nhưng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa kịp thời phát hiện để xử lý, ngăn chặn.

Bên cạnh đó, NHNN chậm ban hành quyết định đặt các tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, khi tổ chức tín dụng lâm vào một trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 146 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010”, kểt luận của Thanh tra Chính phủ nêu.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho rằng các văn bản hướng dẫn về kê khai và công khai tài sản, thu nhập của NHNN không tuân thủ các quy định tại Nghị định 78/2013 của Chính phủ và thông tư của Thanh tra Chính phủ. Điều này dẫn tới việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của NHNN hàng năm chưa đúng về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, chậm thời gian.

Ngoài ra, việc thực hiện kê khai tàn sản, thu nhập của NHNN hàng năm chưa đúng về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, chậm thời gian…

NHNN và các cơ quan trực thuộc NHNN còn có khuyết điểm trong việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, luân chuyển công tác…

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, các cá nhân có vi phạm

 Trước những tồn tại, vi phạm của NHNN, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo NHNN rà soát các quy định, hướng dẫn trong công tác thanh tra, giám sát và phòng chống tham nhũng để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình hiện nay, đặc biệt là trong công tác giám sát từ xa.

Với Thống đốc NHNN, Thanh tra Chính phủ kiến nghị cần chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc NHNN, Cơ quan TTGSNH, NHNN chi nhánh TP HCM, NHNN chi nhánh Hà Nội, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm nêu trong Kết luận này theo đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục những vi phạm đã nêu.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị thuộc NHNN rà soát các văn bản đã ban hành chưa phù hợp với tình hình thực tế để từ đó khẩn trương sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản về lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng toàn hệ thống.

Cơ quan TTGSNH theo thẩm quyền tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH về các khuyết điểm, vi phạm được nêu trong kết luận này./.

Hà Giang

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ
Thủ tướng Việt Nam, Áo hội đàm

Thủ tướng Việt Nam, Áo hội đàm

Lãnh đạo Áo, Việt Nam bày tỏ vui mừng khi Việt Nam giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Áo tại Đông Nam Á, Áo nằm trong số 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại EU, thống nhất phối hợp các nỗ lực để đưa Áo trở thành một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.

Đọc Thêm

Xem thêm