• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Thời gian nghỉ hè, nghỉ Tết sẽ được tính vào thời gian tập sự

Giáo dục 23/06/2018 08:35

(Tổ Quốc) - Bộ GDĐT đang xây dựng Dự thảo Thông tư mới Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên và đăng tải Dự thảo để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục, đào tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham gia góp ý, hoàn thiện dự thảo.

Về cơ bản, Dự thảo Thông tư mới không thay đổi nhiều so với Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 21/3/2016 quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên, chỉ thay đổi, bổ sung và chi tiết hơn ở một số điểm sau.

Theo Dự thảo Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên: quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, giáo viên dự bị đại học, giáo viên trung cấp sư phạm công lập (sau đây gọi chung là giáo viên), giảng viên cao đẳng sư phạm, giảng viên đại học công lập (sau đây gọi chung là giảng viên).

Áp dụng đối với người trúng tuyển làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục chuyên biệt công lập hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh/cấp huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện; người trúng tuyển làm giáo viên trong các trường trung cấp sư phạm hoặc dạy hệ trung học sư phạm trong các trường trung cấp;  người trúng tuyển làm giảng viên trong các trường cao đẳng sư phạm hoặc dạy khoa sư phạm trong các trường cao đẳng; người trúng tuyển làm giảng viên trong các trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học quốc gia thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục, đào tạo).

Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên, bổ sung thêm các quy định: Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng. Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo viên trung cấp sư phạm, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng. Và đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh/cấp huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện, người được tuyển dụng để dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp học trung học cơ sở phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng; người được tuyển dụng để dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng.

Đặc biệt, thời gian nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ không hưởng lương, được tính vào thời gian tập sự. Dự thảo Thông tư mới cũng quy định rõ hơn về trường hợp người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời gian làm nghiên cứu sinh sẽ được rút ngắn thời gian tập sự và thời gian tập sự được rút ngắn tính bằng tổng thời gian giáo viên, giảng viên đã tham gia giảng dạy khi làm nghiên cứu sinh.

Dự kiến thời gian lấy ý kiến góp ý sẽ kết thúc vào ngày 22/8/2018, trên cơ sở đó, Bộ GDĐT sẽ xem xét và ban hành Thông tư mới.  

Quỳnh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ